Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ xã Tam Đa đi xã Quang Yên, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để phục vụ đi lại của nhân dân

TRẢ LỜI:

Tuyến đường từ xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đi xã Quang Yên, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc là tuyến đường xã, có chiều dài khoảng 2,5Km, hiện là đường đất chưa được rải mặt đường. Ý kiến của cử tri là hoàn toàn chính đáng, tuy nhiên do điều kiện ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, trước mắt chưa có nguồn vốn để bố trí đầu tư xây dựng trong giai đoạn hiện nay.