Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Sớm đầu tư xây dựng công trình nước sạch phục vụ nhân dân trong xã, công trình đã được tiến hành khảo sát, nhưng chưa được đầu tư xây dựng

TRẢ LỜI:

Khu vực các xã Phú Lương, Tam Đa, Hào Phú, Lâm Xuyên huyện Sơn Dương là nơi rất khó khăn về nguồn nước mặt và nước ngầm phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Ngày 25/3/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 304/QĐ-CT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho các xã phía Nam huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang với mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống cấp nước hoàn chỉnh, nguồn nước lấy từ sông Lô, qua hệ thống xử lý, chất lượng nước đạt tiêu chuẩn theo quy định, cung cấp cho 4 xã (Phú Lương, Tam Đa, Hào Phú, Lâm Xuyên). Tuy nhiên trong quá trình triển khai các bước thực hiện dự án, đã khảo sát đánh giá lại chất lượng nguồn nước sông Lô cho thấy chất lượng nguồn nước mặt cung cấp cho dự án sẽ không phù hợp với công nghệ xử lý như dự án được duyệt. Từ thực tế này, để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, tiểu dự án Cấp nước sinh hoạt cho các xã phía Nam, huyện Sơn Dương không thực hiện đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai lập Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến 2035; trong đó sẽ nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho một số xã phía nam huyện Sơn Dương, trong đó có xã Tam Đa.