1Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Văn Hiến, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
2Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
3Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường trên địa phận huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, thuộc Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
4Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Thông qua Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
5Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường kết nối liên vùng Tuyên Quang - Hà Giang với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ
6Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
7Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn các huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
8Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2022
9Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc đổi tên tổ dân phố thuộc thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang
10Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp đường từ Tân Trào đi qua mỏ đá Thiên Sơn, tổ 18 Nông Tiến qua làng Dùm, phường Nông Tiến - Thiền Viện Chính Pháp Tuyên Quang đến đường Đền Cấm, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” giai đoạn 2 (2017 - 2020)
11Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án khai thác mỏ đá vôi Yên Ngựa, xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
12Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội của tỉnh năm 2022
13Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2022
14Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang
15Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới