1Phúc tra lại kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh trong việc cấp bù thủy lợi phí của Hợp tác xã Nông nghiệp xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương
2Thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc khai thác mỏ đá tại xã Vân Sơn. Cử tri phản ánh, việc bắn nổ mìn tại mỏ đá Vân Sơn hiện nay gây nhiều khói bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân khu vực
3Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho bệnh viện Kim Xuyên, để phục vụ việc khám, chữa bệnh của nhân dân trong khu vực
4Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấp lại bằng tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Nguyễn Văn Tuất, thôn Tân Sơn, xã Vân Sơn. Do hỏa hoạn nên bằng Tổ quốc ghi công của liệt sỹ Nguyễn Văn Tuất đã bị cháy
5Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chức năng kiểm tra xem xét có giải pháp đầu tư nâng cấp trạm bơm Đồn Hang, xã Vân Sơn để đảm bảo việc cung cấp nước phục vụ sản xuất cho nhân dân.
6Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và trả lời bằng văn bản về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Họ giáo thôn Đồn Hang.
7Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng ở huyện thường xuyên kiểm tra, xử lý việc Công ty cổ phần Vân Sơn khai thác đá gây tiếng ồn, khói bụi, nổ mìn phá đá ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong khu vực.
8Sớm có giải pháp mời gọi các doanh nghiệp đầu tư khai thác Mỏ Cao Lanh tại thôn Tân Sơn để tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong thôn.
9Xem xét hỗ trợ kinh phí xây bể đựng rác thải thuốc bảo vệ thực tại các thôn trên địa bàn xã.
10Đề nghị các cơ quan Trung ương nghiên cứu nâng mức hỗ trợ thăm hỏi đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; nghiên cứu thay thế việc hỗ trợ báo đọc bằng việc hỗ trợ cho người có uy tín 01 đài radio để nghe thông tin (do tuổi cao, mắt kém không phù hợp để đọc báo).
11Hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến đường từ thôn Mãn Sơn đến thôn Dọc Dầu (người dân đã đóng góp xây dựng 1km đường bê tông giao thông nông thôn).
12Bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng xây dựng Trụ sở xã Vân Sơn để sớm được xây dựng theo lộ trình.
13Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, hoàn thiện đường cống tại khu vực nhà văn hóa thôn An Mỹ để đảm bảo việc đi lại thuận lợi và an toàn cho người dân.
14Đầu tư nâng cấp tuyến đường điện tại thôn An Mỹ. Hiện nay, đã xuống cấp rất nguy hiểm cho người dân.
15Sớm bố trí vốn năm 2017 để khởi công xây dựng tuyến đường từ xã Vân Sơn đi xã Kim Xuyên đã được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công của tỉnh và 2.3. Có lộ trình đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông từ thôn An Mỹ đến xã Vĩnh Lợi và tuyến đường từ thôn An Mỹ đến xã Quyết Thắng.