16Không cấp giấy phép khai thác khoảng sản cho Công ty trách nhiệm hữu hạn 27/7 vì sẽ làm mất đất sản xuất của người dân.
17Hiện nay, việc chăn nuôi thua lỗ, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét tăng mức dư nợ vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (khoảng 70, 80 triệu đồng).
18Nghiên cứu, tăng mức vay vốn cho hộ nghèo làm nhà.
19Đầu tư xây dựng trạm Y tế xã, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
20Đầu tư kinh phí xây dựng nhà văn hóa các thôn, tạo điều kiện cho nhân dân có chỗ sinh hoạt.
21Sớm đầu tư xây dựng Trường THCS Đông Lợi, đảm bảo việc dạy và học cho giáo viên và học sinh.
22Khẩn trương kiểm tra, rà soát, cấp đúng nội dung ghi trong thẻ BHYT và cấp lại thẻ BHYT cho người dân.
23Quy hoạch quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa cho các thôn trong xã.
24Quy hoạch khu xử lý rác thải cho nhân dân thôn Xóm Nứa.
25Có biện pháp quản lý đối với đoạn đường giáp ranh các xã do huyện quản lý.
26Giao đất, giao rừng tự nhiên và rừng phòng hộ cho người dân quản lý để tránh tình trạng rừng bị chặt phá.
27Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.
28Xây dựng cầu Trầm Vối, Đồng Nương, Nhà Xe, Cu Ri.
29Xây dựng đập tràn thôn Cao Ngỗi
30Đầu tư xây dựng trạm biến áp tại ngã ba Phúc Thịnh; nâng cấp hệ thống điện tại các thôn Cao Ngỗi, Phúc Thịnh, Xóm Nứa, hiện nay điện quá yếu không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.