Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tăng cường quản lý và ngăn ngừa các đối tượng lợi dụng nhà từ thiện và bán hàng đa cấp vào lừa người dân gây ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế và sức khỏe của người dân.

TRẢ LỜI:

Về việc quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, ngày 26/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 08/KH-UBND về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Tại Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; đồng thời chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tuyên truyền để nhân dân nâng cao cảnh giác với các hoạt động lừa đảo của mạng lưới bán hàng đa cấp.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; đồng thời chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tuyên truyền để nhân dân nâng cao cảnh giác với các hoạt động lừa đảo của mạng lưới bán hàng đa cấp.