31Đền bù cho các hộ dân thôn Cây Sy bị sạt lở đất do việc khai thác cát trên dòng sông Lô.
32Chuyển tuyến đường Cấp Tiến đi Đông Thọ (đoạn qua thôn Đồng Chiêm); tuyến đường thuộc thôn Đồng Chiêm giáp thôn Lâm Khê (xã Đông Thọ); tuyến đường từ ngã ba Thu Lý thuộc thôn Tiến Thắng, qua thôn Hòa Bình giáp với thôn Lâm Khê (xã Đông Thọ) thành tuyến đường do huyện quản lý, để hàng năm có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm an toàn cho việc đi lại của nhân dân.
33Công ty cổ phần Giấy An Hòa hỗ trợ kinh phí để thôn Đồng Chiêm sửa chữa đường, do xe chở gỗ nguyên liệu của nhà máy đi lại nhiều làm hỏng đường giao thông.
34Nghiên cứu bổ sung thêm cột điện vào khu dân cư ngõ Ngà.
35Đầu tư, nâng cấp đường giao thông từ thôn Đồng Chiêm ra xã Cấp Tiến, tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.
36Xem xét, hạn chế việc cấp phép và quản lý việc khai thác cát sỏi trên tuyến sông Lô đoạn qua địa bàn huyện Sơn Dương. Hiện nay, tình trạng khai thác cát sỏi ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và an ninh nông thôn của người dân
37Kiểm tra, có biện pháp xử lý, chỉ đạo khắc phục tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường của nhà máy giấy An Hòa diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt và sức khỏe của nhân dân
38Ngành Nông nghiệp trong tỉnh cần chủ động tiếp cận, phổ biến, áp dụng những loại giống cây trồng mới cho người dân để tăng năng suất cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế