691Chỉ đạo và hướng dẫn việc khai thác rừng do nhân dân tự bỏ vốn trồng trên đất rừng phòng hộ
692Hướng dẫn việc sử dụng đất lâm nghiệp, nhân dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2005 đến nay chưa được cải tạo để trồng rừng
693Xem xét việc Công ty lâm nghiệp Sơn Dương dành lại 12 ha rừng làm rừng đầu nguồn, lấy nước tưới tiêu cho nhân dân, nhưng sau đó lại khai thác hết, hiện giờ trở thành đồi trọc
694Kiểm tra, xem xét điều chỉnh một phần diện tích rừng phòng hộ khu vực thôn Lưu Xuyên, xã Đồng Quý sang rừng sản xuất cho phù hợp với thực tế
695Ngành Nông nghiệp trong tỉnh cần chủ động tiếp cận, phổ biến, áp dụng những loại giống cây trồng mới cho người dân để tăng năng suất cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế
696Xây dựng mương bê tông nổi đưa nước về cánh đồng Cây Sấu, cánh đồng Làng Sảo, xã Hợp Thành (khu vực này hiện có công trình thủy lợi bơm Va, nhưng công trình thi công xong không bơm được nước, đang bỏ hoang)
697Kiểm tra Trại cá Sơn Dương, diện tích khoảng 6 ha giao cho 3 công nhân quản lý, sử dụng kinh doanh nhưng không hiệu quả