631Trả lời bằng văn bản, về một số trường hợp bị nhiễm chất độc hóa học của xã đã nộp hồ sơ lên phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện từ năm 2014 để hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ nhưng đến nay chưa được hưởng.
632Xem xét, kiến nghị Chính phủ bổ sung phụ cấp theo loại đơn vị hành chính cấp xã đối với công chức. Hiện nay, theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng một số chế độ chính sách đối với các bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì chỉ cán bộ được hưởng phụ cấp theo loại đơn vị hành chính cấp xã còn công chức không được hưởng.
633Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xem xét và có lộ trình phục dựng Đình Yên Thượng, đình Quan Hạ.
634Chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra và có biện pháp khắc phục việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo, cận nghèo. Cử tri phản ánh việc cấp thẻ bảo hiểm y tế còn nhiều sai sót, thời gian rất chậm, ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của nhân dân.
635Xem xét việc đầu tư xây dựng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ
636Có chính sách quan tâm đến các hộ bị thu hồi đất để cho doanh nghiệp khai thác cao lanh; đề nghị doanh nghiệp ưu tiên sử dụng lao động địa phương, lao động tại chỗ.
637Chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch kiểm tra, xem xét việc đính chính lại tên dân tộc “Sán Chí” với “Sán Chay” để nhân dân thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính của nhà nước.
638Chỉ đạo cơ quan chuyên môn có văn bản trả lời cho nhân dân về việc quy hoạch khu di tích Chủ tịch phủ, Thủ tướng phủ tại thôn Lập Binh, không để dư luận gây hoang mang trong nhân dân. Đề nghị được xoá nợ, không yêu cầu trả lại các khoản tiền trước đây đã chi trả đền bù cho nhân dân, nhưng do thay đổi diện tích quy hoạch nên thu lại.
639Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn xã.
640Sớm xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng để phục vụ nước tưới tiêu cho phát triển sản xuất.
641Chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tu sửa, nâng cấp tuyến đường ĐT 186 đoạn từ Sơn Nam - Đại Phú - Phú Lương; đoạn qua trung tâm Ủy ban nhân dân xã Văn Phú. Hiện nay, đã xuống cấp nghiêm trọng khó khăn trong việc giao thương hàng hóa, ảnh hưởng tới đi lại của nhân dân và học sinh.
642Sớm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng trường Mầm non cho xã.
643Sở Giao thông Vận tải sớm có lộ trình đầu tư xây dựng cầu treo qua sông Phó Đáy từ thôn Yên Thượng, xã Trung Yên sang xã Tân Trào.
644Chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm việc một số hộ dân lấn chiếm khu vực hồ Khuôn Tâm để nuôi trồng thủy sản.
645Sớm có kế hoạch nâng cấp sửa chữa trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở. Hiện nay, các nhà lớp học đã xuống cấp không đảm bảo việc dạy và học của giáo viên, học sinh.