1

Ngay sau khi Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 2745/UBND-THVX ngày 18/7/2022 về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn số 01/HD-SGDĐT ngày 21/8/2022. Đối với nguồn kinh phí thu được, các nhà trường phải thực hiện việc mở sổ sách kế toán để theo dõi và thực hiện các quy định về hồ sơ, chứng từ theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 chỉ quy định thời gian thu các khoản thu nói trên theo thời gian thực học. Trong thời gian này diễn ra các hoạt động của giáo viên, học sinh nhà trường và quy định thời gian thu như vậy là phù hợp và giảm gánh nặng về kinh tế đối với phụ huynh học sinh.

2

Có cơ chế cho các trường thu tiền hỗ trợ chi trả hợp đồng cho nhân viên bảo vệ hoặc bổ sung ngân sách chi thường xuyên để có kinh phí chi trả cho nhân viên bảo vệ theo số điểm trường thực tế của các trường. Hiện nay, thực hiện theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh không cho thu tiền hợp đồng nhân viên bảo vệ, trong khi đó tiền chi thường xuyên không có biên chế cho nhân viên bảo vệ là một khó khăn cho các nhà trường, đặc biệt là các trường có nhiều điểm trường cần phải thuê nhiều bảo vệ tại các điểm (hiện nay nhà trường đang sử dụng kinh phí chi thường xuyên và khó khăn trong bố trí kinh phí).

3

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hiện là 200% mức lương cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đối với người lao động.

4

Nhà nước xây dựng nhà bán trú cho học sinh và đầu tư xây dựng, trang cấp phòng tin học cho các trường học trên địa bàn huyện Yên Sơn.

5

Tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi tuyển viên chức cho ngành giáo dục; quan tâm và ưu tiên trong tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ vào biên chế.

6Kiểm tra, giải quyết việc khai thác Mỏ đá Tân Lập của Công ty TNHH Hiệp Phú. Cử tri phản ánh quá trình khai thác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, chính quyền và người dân đã làm việc với lãnh đạo công ty nhưng đến nay chưa khắc phục được tình trạng trên
7Các cấp có thẩm quyền tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nước sạch trên địa bàn xã Thái Bình
8Đẩy nhanh tiến độ làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và đối với diện tích do công ty Lâm nghiệp trả về địa phương, trong thời gian qua thực hiện rất chậm.
9Kiểm tra, khắc phục tiếng ồn do nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Thiên Sơn thuộc phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang gây tiếng nổ lớn ảnh hưởng tới nhân dân xã Thái Bình.
10Làm đường xuống cánh đồng Lực tại thôn Chanh I, hiện đường dốc nên máy móc không xuống được khu vực sản xuất.
11Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đội ngũ làm công tác y tế thôn bản.
12Kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị khai thác cát sỏi trên Sông Lô thuộc địa bàn xã vào quá gần bờ làm sạt lở đất canh tác của nhân dân.
13Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương thực hiện đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng, bị nứt nhà do thi công cầu Bình Ca đường Hồ Chí Minh đến nay vẫn chưa được đền bù.
14Ngành chức năng rà soát, giải quyết việc cấp sai, cấp trùng vị trí đất rừng thuộc Dự án 327 trên địa bàn xã; đồng thời khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại theo quy định hiện đang tồn đọng chưa được giải quyết.
15Khẩn trương giải quyết việc hỗ trợ cho một số hộ dân bị lún, nứt nhà ở khi thi công công trình cầu Bình Ca.