Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đề nghị:

Kiểm tra, khắc phục tiếng ồn do nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Thiên Sơn thuộc phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang gây tiếng nổ lớn ảnh hưởng tới nhân dân xã Thái Bình.

TRẢ LỜI:

Mỏ đá Nông Tiến II thuộc phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang do Công ty TNHH Thiên Sơn Tuyên Quang làm Chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép số 26/GP-UBND 14/8/2020, Sở Công thương cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp số 13/2020/GP-SCT ngày 09/10/2020, thời hạn đến ngày 09/10/2023, tháng 12/2020 Công ty tiến hành khai thác mở mỏ; qua kiểm tra khoảng cách từ vị trí bắn nổ mìn đến hộ dân gần nhất và các hộ dân khác cách khu vực khai thác đảm bảo an toàn theo tiêu  chuẩn  QCVN 02:2008/BTC (nay được thay thế QCVN 01:2019/BTC); các cơ quan chức năng của tỉnh đã yêu cầu Yêu cầu Công ty TNHH Thiên Sơn Tuyên Quang khai thác đúng diện tích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép, tuân thủ đúng các quy định về quy phạm kỹ thuật khai thác, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn khai thác mỏ lộ thiên và các giải pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn, rung chấn trong quá trình sản xuất (đặc biệt là hoạt động bắn nổ mìn phải tuân thủ giấy phép....); tuân  thủ  nghiêm các quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp, cam kết thực hiện  các biện pháp nổ mìn theo đúng quy định, đưa ra phương án tối ưu khi bắn nổ không làm ảnh hưởng đến môi trường, an ninh trật tự và công trình của các hộ xung quanh.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao  Sở  Công thương chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc khai  thác của Công ty TNHH Thiên Sơn Tuyên Quang đảm bảo thực hiện theo đúng quy định; kịp thời xử lý nghiêm khi phát hiện có vi phạm.