Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đề nghị:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương thực hiện đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng, bị nứt nhà do thi công cầu Bình Ca đường Hồ Chí Minh đến nay vẫn chưa được đền bù.

TRẢ LỜI:

Việc bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng nứt nhà, công trình phụ trợ do thi công cầu Bình Ca, đường Hồ Chí Minh thuộc trách nhiệm của đơn vị bảo hiểm xây dựng công trình theo hợp đồng bảo hiểm xây dựng giữa Chủ đầu tư và đơn vị bảo hiểm xây dựng công trình Tiểu dự án 1, dự án đầu tư xây dựng cầu Bình Ca (Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện). Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã giải quyết xong đối với 13/15 hộ gia đình và 01 tổ chức bị ảnh hưởng, bị nứt nhà (14 hộ và 01 tổ chức thuộc xóm 6, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn và 01 hộ thuộc thôn Bình Ca, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang) từ ngày 09/7/2020, các hộ không còn ý kiến, kiến nghị; còn 02 hộ đã nhận tiền tạm ứng bồi thường một phần từ khi xảy ra ảnh hưởng rạn nứt nhà, nhưng chưa nhận phần còn lại với lý do giá trị bồi thường thấp, cụ thể:

- Hộ gia đình ông Phạm Đức Hải: Giá trị bồi thường theo Bản án số 21/2020/DA-PT ngày 14/5/2020 là 17.865.000 đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã tạm ứng cho hộ gia đình là 8.000.000 đồng; giá trị bồi thường còn phải trả gia đình ông Phạm Đức Hải là 9.865.000 đồng.

- Hộ gia đình ông Phạm Đức Hậu: Giá trị bồi thường theo Bản án số 21/2020/DA-PT ngày 14/5/2020 là 14.450.000 đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã tạm ứng (đặt cọc) cho hộ gia đình là 10.000.000 đồng; giá trị bồi thường còn phải trả gia đình ông Phạm Đức Hậu là 4.450.000 đồng.

02 hộ gia đình nêu trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã mời nhận tiền bồi thường 03 lần (02 lần mời trực tiếp ngày 09/7/2020 và ngày 21/7/2020; 01 lần đề nghị trong văn bản giải quyết kiến nghị của công dân tại Văn bản số 374/BQLDA-DA1 ngày 04/8/2020) nhưng 02 gia đình vẫn chưa nhất trí nhận tiền bồi thường.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan làm việc với các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri về vướng mắc giải phóng mặt bằng công trình Tiểu dự án 1, dự án đầu tư xây dựng cầu Bình Ca.