Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đề nghị:

Ngành chức năng rà soát, giải quyết việc cấp sai, cấp trùng vị trí đất rừng thuộc Dự án 327 trên địa bàn xã; đồng thời khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại theo quy định hiện đang tồn đọng chưa được giải quyết.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn về việc cấp sai, cấp trùng vị trí đất rừng thuộc Dự án 327 trên địa bàn xã Thái Bình; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại theo quy định hiện đang còn tồn đọng chưa được giải quyết: Trên địa bàn xã Thái Bình có 03 trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cấp nhầm, cấp chồng chéo cụ thể như sau:

- Hộ gia đình ông Trần Ngọc Cảnh và hộ gia đình ông Hoàng Văn Thi có hộ khẩu thường trú tại thôn 9, xã Thái Bình. Trường hợp này, hộ gia đình ông Hoàng Văn Thi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cấp chồng chéo sang phần đất ông Trần Ngọc Cảnh đang sử dụng, diện tích 2,4ha. Hộ gia đình ông Trần Ngọc Cảnh chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện trạng ranh giới vẫn rõ ràng không có sự tranh chấp.

- Hộ gia đình ông Tống Văn Bình và hộ gia đình ông Bùi Văn Hải thường trú tại thôn 5, xã Thái Bình. Trường hợp này, cả 02 hộ gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1996 nhưng bị sai vị trí (hoán đổi vị trí cho nhau).

- Hộ gia đình ông Vũ Việt Thắng và 06 hộ gia đình cá nhân tại thôn 3, xã Thái Bình. Trường hợp này ông Vũ Việt Thắng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất, nguồn gốc đất là của công ty lâm nghiệp Yên Sơn, đến năm 2016 có 06 hộ gia đình đề nghị xác định lại phần diện tích đã cấp cho ông Vũ Việt Thắng vì trong đó có phần đất của 6 hộ. Qua xác minh thì ông Vũ Việt Thắng đã trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đang chờ để giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 06 hộ gia đình theo hiện trạng sử dụng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn khẩn trương chỉ đạo thực hiện các thủ tục để cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.