1Xem xét bổ sung thêm chức danh phó trưởng thôn để bảo đảm hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố.
2Đề nghị xem xét cấp phát một số loại thuốc thông thường cho đơn vị, để cho cán bộ, chiến sỹ được kịp thời chữa bệnh, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và yên tâm công tác. Cử tri phản ánh, hiện nay do đơn vị đóng quân trên địa bàn xa trung tâm thành phố và do đặc thù công việc nên cán bộ, chiến sỹ không thể thường xuyên đi khám chữa bệnh tại bệnh viện theo quy định
3Tạo điều kiện cho số chiến sỹ nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại đơn vị trở về địa phương có việc làm
4Khẩn trương giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất rừng giữa hộ gia đình ông Lương Xuân Nam với các hộ dân tại thôn Đồng Bèn 1, 2, xã Thượng Ấm do cấp giấy CNQSD đất bị chồng lấn.
5Cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện việc thu gom, vận chuyển bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở các bể chứa trên địa bàn xã nay đã đầy.
6Giải quyết dứt điểm việc ông Nguyễn Văn Chung lấn chiếm, sử dụng đất của tập thể và nguồn nước từ giếng phun phục vụ sinh hoạt, sản xuất chung của các thôn: Cây Phay, Cây Đa và Đồng Bèn 1, xã Thượng Ấm.
7Giải quyết dứt điểm việc một số hộ dân tại thông Đồng Bèn 1 và thôn Đồng Bèn 2, xã Thượng Ấm lấn chiếm, tranh chấp đất lâm nghiệp với ông Lương Xuân Đoàn, ông Lương Xuân Nam ở thôn Đồng Bèn 1.
8Khẩn trương hỗ trợ kinh phí làm nhà cho hộ gia đình chính sách tại thôn Đồng Bèn 2. Hiện nay, hộ ông Trần Văn Sinh và hộ ông Mè Văn Lương mới được hưởng 50% số tiền; hộ ông Đặng Văn Cờ chưa nhận được kinh phí hỗ trợ
9Khẩn trương sửa chữa, cải tạo và thay đổi cách quản lý công trình nước sạch tại thôn Đồng Dài để đưa vào khai thác sử dụng phục vụ nhu cầu của nhân dân
10Nâng cấp hạ tầng lưới điện cho thôn Đồng bèn 2, hiện nay điện quá yếu không đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân
11Xem xét đầu tư trạm biến áp 3 pha để có thể cung cấp điện cho trạm bơm, đảm bảo cung cấp nước tưới cho 29,6 ha ruộng tại khu vực của thôn Đồng Bèn 2
12Sớm đầu tư xây dựng thêm 02 phòng học cho Trường Tiểu học Thượng Ấm, để đảm bảo điều kiện phổ cập giáo dục tiểu học.