1Xem xét bố trí chức danh phó thôn, bản để cho các thôn bản đảm bảo các hoạt động; tăng kinh phí hỗ trợ hàng năm cho chi hoạt động thường xuyên cho Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã để đảm bảo hoạt động
2Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản, cụ thể: Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng nông dân, Chi hội trưởng phụ nữ, Chi hội trưởng cựu chiến binh, để nâng cao vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ và tổ chức phân công
3Hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện thay đổi các giấy tờ như: Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy CNQSD đất sau khi sát nhập xã Thanh Phát với xã Tuân Lộ để người dân thuận tiện thực hiện các giao dịch.
4Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Tân Thanh đi xã Đông Thọ, đoạn qua thôn Cầu Khoai.
5Nâng cấp hệ thống đường dây điện từ thôn Lục Liêu đến thôn Cầu Khoainhiều đoạn dây điện trần, cột rất thấp, dây võng bắc qua đường không đảm bảo an toàn.
6Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.
7Thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng một số đơn vị khai thác đá trên địa bàn xã gây ô nhiễm môi trường và chở quá tải làm hư hỏng đường.