16Nghiên cứu ban hành quy định về đóng góp của các doanh nghiệp đối với việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thường xuyên có hoạt động vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp.
17Sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐT 186 từ xã Sơn Nam đi xã Thượng Ấm, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Hiện nay, tuyến đường này xuống cấp rất nghiêm trọng.
18Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp cho nhân dân trên địa bàn xã.
19Ngành chức năng nghiên cứu đặt biển báo nguy hiểm ven khu vực bờ sông, đảm bảo an toàn cho nhân dân.
20Đầu tư xây cầu qua suối tại xóm Rọc Chiều, thôn Tứ Thông tạo điều kiện thuận lợi trong việc sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
21Khẩn trương kiểm tra, rà soát các trường hợp người có công và thân nhân gia đình người có công đã làm hồ sơ gửi lên huyện, tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ (trường hợp ông Lương Quý Tiên, thôn Rộc, xã Hợp Thành, thân nhân là ông Trần Huy Chanh).
22Cân đối số lượng giáo viên Mầm non trên địa bàn tỉnh và bổ sung giáo viên mầm non cho huyện Sơn Dương để đảm bảo cho việc dạy và học tại các trường. Hiện nay, việc huy động trẻ đến trường tại các điểm trường mầm non đạt rất thấp, do không có giáo viên.
23Đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện tại các thôn, hiện nay hệ thống điện đã xuống cấp không đảm bảo an toàn.
24Đầu tư kinh phí tu bổ di tích Giếng Làng Sảo đã được công nhận di tích cấp tỉnh (tháng 4 năm 1947 Bác Hồ đã dùng nước tại giếng này)
25Xây dựng mương bê tông nổi đưa nước về cánh đồng Cây Sấu, cánh đồng Làng Sảo, xã Hợp Thành (khu vực này hiện có công trình thủy lợi bơm Va, nhưng công trình thi công xong không bơm được nước, đang bỏ hoang)
26Kiểm tra Trại cá Sơn Dương, diện tích khoảng 6 ha giao cho 3 công nhân quản lý, sử dụng kinh doanh nhưng không hiệu quả