1Công ty Cổ phần chè Tân Trào trả lại thửa đất số 197, tờ bản đồ số 36, diện tích 871,3 m2 do Công ty đang quản lý cho Nhà nước (do sử dụng không hiệu quả; hiện nay trên phần đất có một nhà xây cấp 4, lợp ngói đã xuống cấp, có nguy cơ sập đổ, Công ty chỉ sử dụng 01 gian để chứa thuốc Bảo vệ thực vật, gần Nhà văn hoá tổ dân phố nên rất ô nhiễm). Sau khi Công ty Cổ phần chè Tân Trào trả đất cho Nhà nước, đề nghị Nhà nước cho tổ dân phố Tân Phúc được sử dụng một phần đất để mở rộng sân nhà văn hóa tổ dân phố, làm sân thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân (ý kiến của cử tri đã được đề nghị tại cuộc họp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng).
2Các cấp có thẩm quyền có phương án quản lý, sử dụng hợp lý trụ sở của Công ty Thủy lợi Tuyên Quang trên địa bàn tổ dân phố An Kỳ. Cử tri phản ánh do không sử dụng đã lâu, đến nay trụ sở Công ty Thủy lợi Tuyên Quang xuống cấp, một số hạng mục công trình đã sập đổ, cỏ mọc rậm rạp; nguy cơ là nơi tụ tập của các đối tượng trộm cắp, nghiện hút gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự khu vực.
3Xem xét nâng mức tặng quà cho đối tượng người có công trong dịp lễ tết.
4Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố đối với những tổ dân phố đã hoàn thiện việc xây dựng nhà văn hoá trước khi có Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương; bê tông hóa đường giao thông nội đồng; xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020.
5Cấp có thẩm quyền sớm đầu tư xây dựng cống thoát nước trên tuyến Quốc lộ 37 và Quốc lộ 2C hiện mỗi tuyến đường trên có 01 cống thoát nước do xây dựng quá lâu, khả năng thoát nước kém nên mỗi khi có mưa lớn thì xảy ra ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân (Sở Giao thông Vận tải đã xuống kiểm tra trực tiếp và trả lời nhưng nhân dân chưa thấy thỏa đáng).
6Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Tổng giám đốc công ty Chè Tân Trào xem xét cho ông Lê Hồng Hồi, tổ dân phố Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương được hưởng chế độ hưu trí vì ông đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm và giải quyết cho ông được hưởng số tiền lương hưu từ năm 1999 đến nay là 22 năm chưa được hưởng.
7Mở rộng hành lang trước cổng Trường Trung học phổ thông Sơn Dương, hiện nay đến giờ tan học lượng học sinh đông nên thường xuyên bị ách tắc, gây mất an toàn giao thông.
8Xây kè bờ sông Phó Đáy đoạn từ Trường Trung học phổ thông Sơn Dương đến khu soi bãi trường Đảng cũ.
9Kiểm tra, xem xét hệ thống cống thoát nước tại Quốc lộ 2C khu tổ dân phố Tân Bắc (đoạn nhà ông bà Thọ Huyền) và tổ dân phố Xây Dựng (khu vườn hoa). Hiện nay, cống thoát nước ra sông Phó Đáy rất nhỏ, khi mưa gây ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
10Tiếp tục có chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố.
11Chuyển thửa đất số 197, tờ bản đồ số 36 diện tích 871,3 m2 do Công ty chè Tân Trào đang quản lý, sử dụng cho tổ dân phố Tân Phúc quản lý sử dụng để mở rộng sân nhà văn hóa tổ dân phố, làm sân thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong thôn.
12Tỉnh kiến nghị với Trung ương bố trí thêm chức danh phó thôn, tổ phó tổ dân phố; xem xét điều chỉnh mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang; nghiên cứu có chính sách phụ cấp đối với trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố, các đối tượng này không được hưởng hỗ trợ kinh phí hoạt động, nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động của các đoàn thể và các công việc của thôn, tổ dân phố.
13UBND tỉnh bổ sung giáo viên mầm non còn thiếu cho huyện để thực hiện tốt Nghị quyết 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; bổ sung giáo viên tiểu học để đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2020-2021.
14Ủy ban nhân dân tỉnh sớm chỉ đạo thi công chức cấp xã để giảm bớt khó khăn về người làm việc cho các xã, thị trấn (hiện nay toàn huyện Sơn Dương còn thiếu 19 công chức cấp xã).
15Tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ hoặc có cơ chế, chính sách phù hợp đối với Trưởng các chi hội đoàn thể công tác ở thôn, tổ dân phố. Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đối tượng này không được hưởng phụ cấp, nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động của các đoàn thể và các công việc của thôn, tổ dân phố. Trong khi đó Chức danh Trưởng Ban Công tác MTTQ lại được hưởng phụ cấp với mức từ 0,65 đến 0,8 mức lương cơ sở.