1

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác quản lý và sử dụng tài sản công đặc biệt là công tác quản lý về đất đai. Đề nghị chỉ đạo rà soát, bàn giao diện tích đất là trụ sở cũ của một số cơ quan, đơn vị đã chuyển đến trụ sở mới và đất của doanh nghiệp ...

2

Tỉnh trang cấp thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3

Bổ sung 05 giáo viên cho trường để đảm bảo công tác dạy học

4Công ty Cổ phần chè Tân Trào trả lại thửa đất số 197, tờ bản đồ số 36, diện tích 871,3 m2 do Công ty đang quản lý cho Nhà nước (do sử dụng không hiệu quả; hiện nay trên phần đất có một nhà xây cấp 4, lợp ngói đã xuống cấp, có nguy cơ sập đổ, Công ty chỉ sử dụng 01 gian để chứa thuốc Bảo vệ thực vật, gần Nhà văn hoá tổ dân phố nên rất ô nhiễm). Sau khi Công ty Cổ phần chè Tân Trào trả đất cho Nhà ...
5Các cấp có thẩm quyền có phương án quản lý, sử dụng hợp lý trụ sở của Công ty Thủy lợi Tuyên Quang trên địa bàn tổ dân phố An Kỳ. Cử tri phản ánh do không sử dụng đã lâu, đến nay trụ sở Công ty Thủy lợi Tuyên Quang xuống cấp, một số hạng mục công trình đã sập đổ, cỏ mọc rậm rạp; nguy cơ là nơi tụ tập của các đối tượng trộm cắp, nghiện hút gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự khu vực.
6Xem xét nâng mức tặng quà cho đối tượng người có công trong dịp lễ tết.
7Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố đối với những tổ dân phố đã hoàn thiện việc xây dựng nhà văn hoá trước khi có Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương; bê tông hóa đường giao thông nội đồng; xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông ...
8Cấp có thẩm quyền sớm đầu tư xây dựng cống thoát nước trên tuyến Quốc lộ 37 và Quốc lộ 2C hiện mỗi tuyến đường trên có 01 cống thoát nước do xây dựng quá lâu, khả năng thoát nước kém nên mỗi khi có mưa lớn thì xảy ra ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân (Sở Giao thông Vận tải đã xuống kiểm tra trực tiếp và trả lời nhưng nhân dân chưa thấy thỏa đáng).
9Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Tổng giám đốc công ty Chè Tân Trào xem xét cho ông Lê Hồng Hồi, tổ dân phố Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương được hưởng chế độ hưu trí vì ông đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm và giải quyết cho ông được hưởng số tiền lương hưu từ năm 1999 đến nay là 22 năm chưa được hưởng.
10Mở rộng hành lang trước cổng Trường Trung học phổ thông Sơn Dương, hiện nay đến giờ tan học lượng học sinh đông nên thường xuyên bị ách tắc, gây mất an toàn giao thông.
11Xây kè bờ sông Phó Đáy đoạn từ Trường Trung học phổ thông Sơn Dương đến khu soi bãi trường Đảng cũ.
12Kiểm tra, xem xét hệ thống cống thoát nước tại Quốc lộ 2C khu tổ dân phố Tân Bắc (đoạn nhà ông bà Thọ Huyền) và tổ dân phố Xây Dựng (khu vườn hoa). Hiện nay, cống thoát nước ra sông Phó Đáy rất nhỏ, khi mưa gây ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
13Tiếp tục có chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố.
14Chuyển thửa đất số 197, tờ bản đồ số 36 diện tích 871,3 m2 do Công ty chè Tân Trào đang quản lý, sử dụng cho tổ dân phố Tân Phúc quản lý sử dụng để mở rộng sân nhà văn hóa tổ dân phố, làm sân thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong thôn.
15Tỉnh kiến nghị với Trung ương bố trí thêm chức danh phó thôn, tổ phó tổ dân phố; xem xét điều chỉnh mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang; nghiên cứu có chính sách phụ cấp đối với trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố, các đối tượng này không được hưởng hỗ trợ kinh phí hoạt động, nhưng ...