1Xem xét đặt lại biển báo chỉ dẫn giao thông cho trạm Y tế xã Phú Thịnh để người dân đi đường được thuận lợi, an toàn.
2Đề nghị xem xét chuyển diện tích 70 ha rừng nhân dân thôn Mỹ Lộc đang canh tác nhưng nằm trên diện tích đất Lâm trường quản lý cho nhân dân để thuận lợi cho việc khai thác.
3Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm xem xét giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai giữa hai gia đình ông Vũ Xuân Ban và ông Hoàng Văn Lượt, thôn Đát Trà, xã Phú Thịnh, để đảm bảo an ninh trật tự, hai bên gia đình yên tâm sinh sống và phát triển sản xuất
4Về đất đai, tài nguyên môi trường: Đề nghị tỉnh xem xét thu hồi thêm một phần diện tích đất lâm nghiệp của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Sơn, để giao lại cho Ủy ban nhân dân xã lập quy hoạch và giao lại đất cho các hộ dân có đất sản xuất
5Đề nghị tỉnh sớm có quyết định công nhận 02 điểm di tích (Đài Phát thanh quân đội và Trường Thiếu sinh quân) trong thời kỳ kháng chiến trên địa bàn xã, để nhà trường và địa phương tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
6Xem xét sớm tổ chức thi thăng hạng nâng bậc lương theo bằng cấp cho viên chức giáo viên các trường trên địa bàn tỉnh
7Trang cấp đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, để các trường thực hiện tốt công tác dạy và học có hiệu quả hơn
8Có cơ chế cho các nhà trường được ký hợp đồng với giáo viên giảng dạy, vì hiện nay các trường thiếu nhiều giáo viên đứng lớp
9Xem xét bố trí chức danh phó thôn, bản để cho các thôn bản đảm bảo các hoạt động; tăng kinh phí hỗ trợ hàng năm cho chi hoạt động thường xuyên cho Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã để đảm bảo hoạt động
10Bố trí kinh phí hỗ trợ người có công, gia đình chính sách sửa chữa và làm mới nhà ở trên địa bàn tỉnh
11Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản, cụ thể: Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng nông dân, Chi hội trưởng phụ nữ, Chi hội trưởng cựu chiến binh, để nâng cao vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ và tổ chức phân công
12UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét cấp kinh phí hỗ trợ đối với các chức danh không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố, ngoài các chức danh được hưởng theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.
13Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xem xét, giải quyết và trả lời ông Lý Văn Dau, trú tại thôn Nghẹt, xã Phú Thịnh về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
14Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sớm có văn bản phúc đáp cho gia đình bà Tạ Thị Chương, thôn Đèo Bụt, xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn về việc đề nghị cung cấp trích lục hồ sơ liệt sỹ Tạ Kim Huân, hi sinh năm 1971, để làm xét nghiệm ADN tìm mộ liệt sĩ và chuyển Cục Người có công để giải quyết chế độ cho gia đình bà (gia đình đã gửi hồ sơ lên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ngày 04/3/2016, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết).
15Đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ cho nhà lớp học trường Mầm non Phú Thịnh tại trung tâm xã, để đảm bảo điều kiện đón trẻ trong năm học mới 2017-2018.