1Hỗ trợ 01 hộ gia đình bà Tạ Thị Chương (thôn Trung Thành) tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Tạ Kim Huân, sinh ngày 22/7/1940, hy sinh ngày 02/02/1971 tại mặt trận phía Tây của Tổ quốc
2Cấp trên xem xét, điều chỉnh chế độ, chính sách đối với người có công, hiện nay chế độ quá thấp
3Đầu tư nâng cấp đường điện cho gần 200 hộ dân tại thôn Đát Trà và thôn Húc. Cử tri phản ánh đã có điện lưới từ năm 2001 tuy nhiên cho đến nay cả 02 thôn chỉ có 01 trạm biến áp, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao của Nhân dân
4Xem xét đặt lại biển báo chỉ dẫn giao thông cho trạm Y tế xã Phú Thịnh để người dân đi đường được thuận lợi, an toàn.
5Đề nghị xem xét chuyển diện tích 70 ha rừng nhân dân thôn Mỹ Lộc đang canh tác nhưng nằm trên diện tích đất Lâm trường quản lý cho nhân dân để thuận lợi cho việc khai thác.
6Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm xem xét giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai giữa hai gia đình ông Vũ Xuân Ban và ông Hoàng Văn Lượt, thôn Đát Trà, xã Phú Thịnh, để đảm bảo an ninh trật tự, hai bên gia đình yên tâm sinh sống và phát triển sản xuất
7Về đất đai, tài nguyên môi trường: Đề nghị tỉnh xem xét thu hồi thêm một phần diện tích đất lâm nghiệp của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Yên Sơn, để giao lại cho Ủy ban nhân dân xã lập quy hoạch và giao lại đất cho các hộ dân có đất sản xuất
8Đề nghị tỉnh sớm có quyết định công nhận 02 điểm di tích (Đài Phát thanh quân đội và Trường Thiếu sinh quân) trong thời kỳ kháng chiến trên địa bàn xã, để nhà trường và địa phương tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
9Xem xét sớm tổ chức thi thăng hạng nâng bậc lương theo bằng cấp cho viên chức giáo viên các trường trên địa bàn tỉnh
10Trang cấp đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, để các trường thực hiện tốt công tác dạy và học có hiệu quả hơn
11Có cơ chế cho các nhà trường được ký hợp đồng với giáo viên giảng dạy, vì hiện nay các trường thiếu nhiều giáo viên đứng lớp
12Xem xét bố trí chức danh phó thôn, bản để cho các thôn bản đảm bảo các hoạt động; tăng kinh phí hỗ trợ hàng năm cho chi hoạt động thường xuyên cho Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã để đảm bảo hoạt động
13Bố trí kinh phí hỗ trợ người có công, gia đình chính sách sửa chữa và làm mới nhà ở trên địa bàn tỉnh
14Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn bản, cụ thể: Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng nông dân, Chi hội trưởng phụ nữ, Chi hội trưởng cựu chiến binh, để nâng cao vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ và tổ chức phân công
15UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét cấp kinh phí hỗ trợ đối với các chức danh không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố, ngoài các chức danh được hưởng theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.