Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Xem xét sớm tổ chức thi thăng hạng nâng bậc lương theo bằng cấp cho viên chức giáo viên các trường trên địa bàn tỉnh

TRẢ LỜI:

Năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 về việc phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Tuyên Quang năm 2020 với 1.127 chỉ tiêu (từ hạng III lên hạng II: 391 chỉ tiêu; hạng IV lên hạng III: 736 chỉ tiêu) của các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang và ủy quyền để Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức kỳ xét thăng hạng theo quy định. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với giáo viên trung học phổ thông (từ hạng II lên hạng I: 01 người; hạng III lên hạng II: 206 người).

Đến nay, các huyện: Hàm Yên, Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc tổ chức xét thăng hạng đối với giáo viên; các huyện Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương dự kiến hoàn thành kỳ xét thăng hạng giáo viên trong tháng 11/2020.

Đối với huyện Yên Sơn, chưa có văn bản đăng ký nhu cầu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với giáo viên. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn khẩn trương thực hiện rà soát nhu cầu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý, xây dựng Đề án gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện theo quy định.