Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Xem xét đặt lại biển báo chỉ dẫn giao thông cho trạm Y tế xã Phú Thịnh để người dân đi đường được thuận lợi, an toàn.

TRẢ LỜI:

Trạm Y tế xã Phú Thịnh đã được đặt biển chỉ dẫn giao thông R426 trên tuyến Quốc Lộ 2C. Tuy nhiên, năm 2020, Trạm Y tế xã Phú Thịnh được đầu tư xây dựng mới và mở thêm 01 tuyến đường vào trạm Y tế, tuyến đường trên chưa có biển chỉ dẫn. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, Sở Giao thông Vận tải đã thống nhất với Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh không cắm thêm biển chỉ dẫn vào Trạm Y tế xã Phú Thịnh do đã có 01 biển chỉ dẫn giao thông R426 trên tuyến Quốc Lộ 2C.