Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm xem xét giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai giữa hai gia đình ông Vũ Xuân Ban và ông Hoàng Văn Lượt, thôn Đát Trà, xã Phú Thịnh, để đảm bảo an ninh trật tự, hai bên gia đình yên tâm sinh sống và phát triển sản xuất

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn đã thông báo nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Phú Thịnh tại Văn bản số 01-TB/TA ngày 25/9/2020, như sau:

Ngày 16/10/2019 Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn mở phiên tòa xét xử vụ án Dân sự thụ lý số 15/2019/DSST ngày 26/02/2019 về “tranh chấp về quyền sử dụng đất”, giữa:

- Nguyên đơn: Ông Vũ Xuân Ban; địa chỉ: Thôn Đát Trà, xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Bị đơn: Ông Hoàng Văn Lượt; địa chỉ: Thôn Đát Trà, xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Tại Bản án số 43/2019/DSST ngày 16/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn đã nhận định: Theo Giấy chứng nhận quyền sử đụng dất do ông Vũ Xuân Ban xuất trình diện tích đất ông Vũ Xuân Ban được quyền sử dụng là 2.500m2 nhưng kết quả thẩm định tại chỗ hiện trạng đất ông Vũ Xuân Ban đang sử dụng là 3.087,2m2 đã vượt so với diện tích đất được cấp là 587,2m2 nếu cộng cả phần diện tích đất ông Vũ Xuân Ban cho rằng gia đình ông Hoàng Văn Lượt lấn chiếm 455,1m2 như vậy tổng diện tích đất ông Vũ Xuân Ban yêu cầu được sử dụng là 3.542,3m2. Về mốc danh giới diện tích đất ông Vũ Xuân Ban được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo hồ sơ thu thập không thể hiện. Như vậy việc ông Vũ Xuân Ban khởi kiện yêu cầu ông Hoàng Văn Lượt trả lại diện tích đất 455,1m2 là không có căn cứ nên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Vũ Xuân Ban về việc yêu cầu ông Hoàng Văn Lượt trả lại diện tích 455,1m2 tại thửa số 40, tờ bản đồ số 3, thôn Đát Trà, xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn.

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn đã đề nghị đơn vị đo vẽ là Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Sơn chồng ghép hiện trạng lên bản đồ 299, nhưng Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Sơn có văn bản trả lời không thực hiện được. Hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Vũ Xuân Ban. Không đồng ý với quyết định của bản án, ông Vũ Xuân Ban kháng cáo bản án của Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn.

Tại bản án số 34/2020/DS-PT ngày 25/8/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã nhận định: Tại cấp phúc thẩm thực hiện đo vẽ và chồng ghép đã làm rõ được việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Vũ Xuân Ban không đúng, diện tích đất có tranh chấp nằm trong thửa số 40 và nằm cả trong thửa số 38b. Đây là tình tiết mới phát sinh tại cấp phúc thẩm nên Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 43/2019/DS-ST ngày 16/10/2020 của Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn để giải quyết lại vụ án theo quy định.

Do việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Vũ Xuân Ban không đúng với hiện trạng sử dụng đất, Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn đã chuyển hồ sơ lên Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang giải quyết theo thẩm quyền đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.