16Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc chuyển nhượng, thế chấp vay vốn Ngân hàng phát triển sản xuất.
17Khẩn trương hoàn thiện việc đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông Núi Cẩy - Yên Thái, tuyến đường này đã triển khai nhưng chưa hoàn thiện do vướng mắc giải phóng mặt bằng.
18Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn cho cử tri biết việc đầu tư xây dựng tuyến đường nội đồng Từ Lưu 2 đến thôn Nghiêm Sơn (Từ gốc cây Hồng nhà ông Tính đến cầu Ông Mỹ, thôn Nghiêm Sơn) có làm được hay không? Khi nào thì làm tuyến đường đó? Trước đây, tuyến đường đã được đo đạc, khảo sát nhưng không thấy tổ chức thi công xây dựng.
19Khẩn trương cấp bù, đủ diện tích đất ở theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các hộ dân tại thôn Yên Khánh, thôn Tân Quang và nâng cấp, sửa chữa đường ống cấp nước sạch đảm bảo phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân.
20Quản lý, hướng dẫn giao thông điểm họp chợ tại Km 6 Giếng Tanh. Hiện nay, tại điểm họp chợ này một tuần họp 02 buổi, khi họp chợ ảnh hưởng đến giao thông đi lại.
21Kiểm tra và yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức đi học nâng cao trình độ. Cử tri phản ánh ở Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật tỉnh có trường hợp đi học nâng cao trình độ được hưởng chế độ hỗ trợ, người không được hưởng chế độ hỗ trợ.
22Thông báo công khai cho nhân dân biết chế độ, chính sách đối với học sinh vùng 135 của xã được hưởng chế độ gì. Hiện nay, học sinh vùng 135 của xã học tại Trường Nguyễn Văn Huyên không được hưởng chế độ chính sách gì.
23Kiểm tra và quản lý nghiêm việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn xã. Hiện nay, tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn còn.
24Công ty Điện lực Tuyên Quang nâng cấp trạm biến áp và đường dây tải điện tại thôn Từ Lưu 1, thôn Nghiêm Sơn. Hiện nay, đường điện bố trí không hợp lý, đường dây điện thắp sáng không đảm bảo an toàn, điện áp yếu không đảm bảo sinh hoạt cho nhân dân.