Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn đề nghị:

Kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất nghĩa trang xã Hoàng Khai, hiện nay một số hộ dân lấn chiếm đất nghĩa trang, tự nhận đất nghĩa trang cho gia đình để xây dựng khu mộ riêng.

TRẢ LỜI:

Trước đây, nghĩa trang nhân dân tại thôn Yên Thái thuộc đất Công ty cổ phần chè Sông Lô quản lý. Đến năm 2013, đã bàn giao cho địa phương quản lý và sử dụng làm đất nghĩa trang nhân dân.

Ngày 01/01/2017, Ủy ban nhân dân xã Hoàng Khai đã thành lập Ban quản lý nghĩa trang để quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất nghĩa trang đúng theo quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể: Đối với những phần mộ đã được xây dựng bờ rào quanh mộ phần gia đình, dòng họ vượt quá phần diện tích quy định, phải tự tháo dỡ phần xây rào trái phép, thời gian các hộ tự tháo dỡ từ ngày 01/01/2017 đến 30/7/2017. Sau thời gian trên nếu các hộ không tự tháo rỡ Ban quản lý nghĩa trang của xã sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.