Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn đề nghị:

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét cho các đối tượng hộ nghèo, các gia đình chính sách, hộ gia đình người cao tuổi được ưu tiên vay vốn để phát triển sản xuất. Hiện nay, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách được ưu tiên vay vốn nhưng có hộ người cao tuổi vay vốn ngân hàng gặp khó khăn.

TRẢ LỜI:

Sau khi nhận được ý kiến cử tri, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Sơn, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Sơn xác minh cụ thể ý kiến của cử tri.

- Ngày 24/02/2017, tại Ủy ban nhân dân xã Hoàng Khai, đại diện chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Sơn, đại diện lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Sơn đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân xã Hoàng Khai và cử tri có kiến nghị. Tại buổi làm việc cử tri Nguyễn Xuân Đường thôn Nghiêm Sơn 1, xã Hoàng Khai có ý kiến đề nghị xem xét “cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo khi vay vốn gặp khó khăn” đã nêu ra trường hợp khách hàng cụ thể là hộ ông Lý Văn An sinh năm 1927 (90 tuổi) và vợ là bà Hoàng Thị Sử sinh năm 1942 (75 tuổi), gia đình có 2 khẩu cư trú tại thôn Nghiêm Sơn 1, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn thuộc hộ nghèo năm 2016 có nhu cầu vay vốn nhưng chưa được vay.

- Hiện nay, theo quy định tại điểm 16, Văn bản số 316/NHCS-KH ngày 02/5/2003 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo, thì những hộ nghèo không được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, gồm: những hộ không còn sức lao động, những hộ độc thân đang trong thời gian thi hành án hoặc những hộ nghèo được chính quyền địa phương xác nhận loại ra khỏi danh sách vay vốn vì mắc tệ nạn cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, lười biếng không chịu lao động; những hộ nghèo thuộc diện chính sách xã hội như: già cả neo đơn, tàn tật, thiếu ăn do Ngân sách Nhà nước trợ cấp.

- Đối với trường hợp khách hàng là hộ gia đình ông Lý Văn An và bà Hoàng Thị Sử mà cử tri nêu là hộ nghèo năm 2016, hiện đang hưởng trợ cấp xã hội, nên không đủ điều kiện vay vốn. Vì vậy, Ủy ban nhân dân xã Hoàng Khai đã không xem xét xác nhận cho hộ gia đình ông Lý Văn An và bà Hoàng Thị Sử được vay vốn. Tại buổi làm việc lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Sơn đã trả lời, giải thích cụ thể để cử tri hiểu và nhất trí với ý kiến trả lời của lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Sơn; cử tri không có thắc mắc và không có ý kiến khác.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh yêu cầu Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện có biện pháp phù hợp, thiết thực để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, nhất là những cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp tới quyền lợi và nghĩa vụ của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; kịp thời xem xét, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của nhân dân ngay tại ngân hàng cơ sở để nhân dân hiểu và đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.