1Xem xét điều chỉnh quy hoạch đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất trên địa bàn thôn Nà Luông, xã Yên Hoa, huyện Na Hang phục vụ nhân dân trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
2Đầu tư, xây dựng bể lắng Lamen và bể chứa theo công nghệ mới để đảm bảo phục vụ cho nhân dân trong sinh hoạt hằng ngày.
3Nghiên cứu tăng thêm tiền ăn cho học sinh bán trú Trung học cơ sở.
4Bố trí đủ giáo viên cho Trường phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Yên Hoa; cho học sinh bán trú được nghỉ học từ chiều thứ 7 đến chủ nhật.
5Đầu tư kéo đường điện 0,4kV vào nhóm hộ sống tại Nà Hảng thuộc thôn Bản Thác; tuyến Yên Hoa - Đà Vị, Yên Hoa - Khâu tinh thuộc địa phận thôn Nà Khuyến; từ trung tâm thôn Nà Pầu lên thôn Khau Co cũ; nhóm hộ gia đình tại Khuổi Kiếng, thôn Cốc Khuyết.
6Đầu tư xây dựng nhà công vụ, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh cho Trường phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Yên Hoa.
7Làm đường bê tông nội đồng, kênh mương cho các cánh đồng thuộc khu tái định cư và 1.7. Xây cầu qua suối Nà Liềng cho nhóm dân ở Khuổi Kiếng thuộc thôn Cốc Khuyết.
8Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ xã Yên Hoa lên thôn Bản Va; từ thôn Bản Thác đến thôn Na Pầu.
9Mở mới đường từ thôn Khâu Pồng lên thôn Hồng Ba, xã Hồng Thái.
10Hỗ trợ xây kè dọc suối bị sạt lở do mưa lũ.
11Đầu tư xây dựng kênh mương Thôm Hẻo để phục vụ nước tưới tiêu ruộng tại thôn Nà Pầu.
12Đầu tư làm kênh mương cánh đồng Nà Thài, Nà Ổi.
13Tỉnh có kiến nghị với Trung ương, các bộ ngành liên quan điều chỉnh chế độ tuổi hưởng chính sách về bảo trợ xã hội cho người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi.
14Nghiên cứu tăng tiền phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn
15Xem xét lại giá nước sạch sinh hoạt còn quá cao không phù hợp với thu nhập của nhân dân vùng cao.