1Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn tiếp tục trả lại một phần diện tích đất lâm nghiệp thuộc Công ty đang quản lý trên địa bàn xã Đạo Viện (nhất là tại Thôn 4) để giao lại nhân dân sản xuất và làm nghĩa trang theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (hiện Thôn 4 chưa có nghĩa trang của thôn, người dân đang phải chôn người đã mất trên đất của Công ty lâm nghiệp).
2Trung tâm đo đạc của Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành đo đạc các diện tích đất tại thôn Lương Cải, người dân đã có đơn đề nghị từ tháng 7/2021 đến nay nhưng chưa được đo đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3Ngành điện cải tạo, nâng cấp đường điện 0,4 kV phục vụ cho cụm dân cư Phào, thôn 4 xã Đạo Viện vì hiện nay lưới điện 0,4 kV đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn, điện áp thấp, không đủ điều kiện cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân.
4Đề nghị Công ty Viễn thông Tuyên Quang kiểm tra, khảo sát lắp đặt trạm phát viễn thông để cung cấp mạng Internet, sóng điện thoại cho các thôn Ngòi Khù, Ngòi Nghìn, cụm dân cư Khao Quân, Khuân Tửu (thôn 2) xã Đạo Viện vì hiện tại 4 thôn này chưa có sóng điện thoại, mạng Internet để phục vụ Nhân dân, đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống sản xuất của Nhân dân.
5Đẩy nhanh tiến độ làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và đối với diện tích do công ty Lâm nghiệp trả về địa phương, trong thời gian qua thực hiện rất chậm.
6Các cấp có thẩm quyền chỉ đạo và xem xét giải quyết việc Công ty cổ phần thương mại Tuyên Quang trả lại Ủy ban nhân dân xã quản lý diện tích đất ở phía trước Ủy ban nhân dân xã, hiện nay đang cho một số hộ dân thuê lại để làm kiot bán hàng là chưa đúng mục đích.
7Cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện hạ thế trên địa bàn xã Đạo Viện.
8Ngành chức năng sớm tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019, nhất là tuyển dụng người địa phương để họ yên tâm công tác lâu dài.
9Cơ quan chức năng xem xét bổ sung thiết kế mẫu nhà văn hóa thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020 để có quy mô, diện tích lớn hơn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng của các thôn, tổ dân phố đã thực hiện việc sáp nhập, dồn ghép hộ dân cư.
10Chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Yên Sơn khi thực hiện hợp đồng liên doanh trồng rừng phải có điều khoản giảm trừ giá trị hợp đồng đối với diện tích rừng bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ; thu hồi một một phần diện tích do công ty quản lý để giao cho nhân dân đầu tư trồng rừng.
11Thu hồi đất của Trường Tiểu học thôn Oăng để giao lại cho địa phương mở rộng nhà văn hóa thôn Oăng, hiện nay nhà văn hóa và khuôn viên nhà văn hóa thôn Oăng không đủ năng lực thiết kế và diện tích sử dụng (điểm trường Tiểu học thôn Oăng đã chuyển về vị trí mới).
12Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện rà soát nhu cầu sử dụng đất của Công ty Thương nghiệp, Công ty Vật tư nông lâm nghiệp, Ngân hàng nông nghiệp; báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh phương án sử dụng đất của 03 tổ chức này để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất.
13Ngành điện khẩn trương đầu tư xây dựng đường điện thôn Ngòi Khù, hiện nay nhân dân chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia; nâng cấp đường điện thôn 2, xã Đạo Viện, hiện nay điện áp rất yếu không đáp ứng yêu cầu sử dụng điện của nhân dân.
14Sớm quy hoạch xây dựng Nhà văn hóa trên diện tích đất của điểm Trường Tiểu học Đạo Viện tại thôn Oăng (điểm trường đã không sử dụng 2 năm; UBND tỉnh đã cấp giấy CNQSD đất cho Trường Tiểu học Đạo Viện). Đồng thời có lộ trình để xây dựng các Nhà văn hóa khác trên địa bàn xã.
15Chỉ đạo Công ty Điện lực Yên Sơn kiểm tra sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn thôn Khao Quân, hiện nay đường điện xuống cấp không đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.