1Đẩy nhanh tiến độ làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và đối với diện tích do công ty Lâm nghiệp trả về địa phương, trong thời gian qua thực hiện rất chậm.
2Các cấp có thẩm quyền chỉ đạo và xem xét giải quyết việc Công ty cổ phần thương mại Tuyên Quang trả lại Ủy ban nhân dân xã quản lý diện tích đất ở phía trước Ủy ban nhân dân xã, hiện nay đang cho một số hộ dân thuê lại để làm kiot bán hàng là chưa đúng mục đích.
3Cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện hạ thế trên địa bàn xã Đạo Viện.
4Ngành chức năng sớm tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2019, nhất là tuyển dụng người địa phương để họ yên tâm công tác lâu dài.
5Cơ quan chức năng xem xét bổ sung thiết kế mẫu nhà văn hóa thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020 để có quy mô, diện tích lớn hơn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng của các thôn, tổ dân phố đã thực hiện việc sáp nhập, dồn ghép hộ dân cư.
6Chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Yên Sơn khi thực hiện hợp đồng liên doanh trồng rừng phải có điều khoản giảm trừ giá trị hợp đồng đối với diện tích rừng bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ; thu hồi một một phần diện tích do công ty quản lý để giao cho nhân dân đầu tư trồng rừng.
7Thu hồi đất của Trường Tiểu học thôn Oăng để giao lại cho địa phương mở rộng nhà văn hóa thôn Oăng, hiện nay nhà văn hóa và khuôn viên nhà văn hóa thôn Oăng không đủ năng lực thiết kế và diện tích sử dụng (điểm trường Tiểu học thôn Oăng đã chuyển về vị trí mới).
8Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện rà soát nhu cầu sử dụng đất của Công ty Thương nghiệp, Công ty Vật tư nông lâm nghiệp, Ngân hàng nông nghiệp; báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh phương án sử dụng đất của 03 tổ chức này để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất.
9Ngành điện khẩn trương đầu tư xây dựng đường điện thôn Ngòi Khù, hiện nay nhân dân chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia; nâng cấp đường điện thôn 2, xã Đạo Viện, hiện nay điện áp rất yếu không đáp ứng yêu cầu sử dụng điện của nhân dân.
10Sớm quy hoạch xây dựng Nhà văn hóa trên diện tích đất của điểm Trường Tiểu học Đạo Viện tại thôn Oăng (điểm trường đã không sử dụng 2 năm; UBND tỉnh đã cấp giấy CNQSD đất cho Trường Tiểu học Đạo Viện). Đồng thời có lộ trình để xây dựng các Nhà văn hóa khác trên địa bàn xã.
11Chỉ đạo Công ty Điện lực Yên Sơn kiểm tra sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn thôn Khao Quân, hiện nay đường điện xuống cấp không đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.
12Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất rừng sản xuất cho nhân dân. Xem xét giảm các thủ tục rườm rà ảnh hưởng tiến độ cấp giấy CNQSD đất.
13Khẩn trương thực hiện việc xây dựng đường điện vào thôn Ngòi Khù, để nhân dân sớm được sử dụng điện lưới Quốc gia (đường điện đã được khảo sát nhưng chưa thi công).
14Đầu tư xây dựng phai Nhà Trẻ thuộc thôn Đầu để giữ nước phục vụ sản xuất, hiện nay phai đã xuống cấp.
15Đầu tư kinh phí tu sửa đập chứa nước Khuôn Ninh.