Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn đề nghị:

Các cấp có thẩm quyền chỉ đạo và xem xét giải quyết việc Công ty cổ phần thương mại Tuyên Quang trả lại Ủy ban nhân dân xã quản lý diện tích đất ở phía trước Ủy ban nhân dân xã, hiện nay đang cho một số hộ dân thuê lại để làm kiot bán hàng là chưa đúng mục đích.

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 65 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ: “a) Người sử dụng đất là tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nay chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thì gửi thông báo hoặc gửi văn bản trả lại đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến cơ quan tài nguyên và môi trường”.

Công ty Cổ phần thương mại Tuyên Quang được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 16/01/2010 với diện tích 810,0m2 để sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản  xuất kinh doanh. Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần thương mại Tuyên Quang không còn nhu cầu sử dụng diện tích đất trên thì gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập các thủ tục về đất đai, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.