1Xem xét nâng mức hỗ trợ cho nhân dân phục vụ nấu ăn tại các trường bán trú trên địa bàn tỉnh.
2Xem xét nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước trục đường Quốc lộ 279 đoạn từ chân đèo đến đỉnh đèo Bản Lằn. Hiện nay, do không có hệ thống rãnh nước nên khi tới mùa mưa, nước tràn qua đường gây xói lở, hư hỏng mặt đường và chảy xuống nhà ở của các hộ dân phía cuối chân đèo.
3Xem xét giao 5ha đất trồng lúa và 36ha đất sản xuất cho 30 hộ di dân ở khu Thôm Kiệu, thôn Nà Mu, xã Sơn Phú (cử tri phản ánh nội dung này đã kiến nghị nhiều lần và đã được trả lời nhưng hiện nay vẫn chưa được xem xét giải quyết dứt điểm).
4Nhà nước mở các công ty sản xuất tại tỉnh, huyện để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.
5Tỉnh có ý kiến với Trung ương về các tiêu chí thang điểm bình xét hộ chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều có nhiều bất cấp cập không phù hợp với vùng nông thôn miền núi.
6Đầu tư xây dựng bưu điện văn hóa ở trung tâm xã để cho người dân tiếp cận đọc sách, báo, tạp chí, hướng dẫn về phát triển kinh tế - xã hội.
7Khẩn trương đầu tư điện lưới quốc gia cho thôn Bản Tàm, thôn Nà Sảm để phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.
8Kiểm tra, thay thế đường dây trần 0,4kV bằng dây bọc nhựa tại thôn Bản Dạ; nâng cấp hệ thống cột, dây điện cho các hộ dân khu Nà Lèo, Nà Mu, đường dây do nhân dân tự kéo bị trùng võng không đảm bảo an toàn.
9Kiểm tra và có giải pháp xử lý nguồn nước sinh hoạt tại thôn Bản Dạ để đảm bảo nước sạch phục vụ nhân dân. Hiện nay, do mở đường đi xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, hằng năm mưa lũ trôi xuống nguồn nước ăn của nhân dân không đảm bảo vệ sinh.
10Khẩn trương xây kè taluy điểm trường thôn Nà Sảm đã bị sạt lở và làm đường bê tông sau trường phục vụ nhu cầu đi lại của 45 hộ dân.
11Cấp đủ đất ở cho 06 hộ di dân trung tâm xã theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ (hiện mới cấp được 250m2/hộ).
12Giao 36 ha đất sản xuất và làm mặt bằng 5ha đất trồng lúa cho 30 hộ di dân ở khu Thôm Kiệu, thôn Nà Mu.
13Quy hoạch khu dân cư thôn Nà Lạ, hiện nay đa số các hộ dân trong thôn đã xuống dọc đường 279 dựng nhà, sinh sống cố định.
14Khẩn trương sửa chữa đoạn đường khu Thuôm Kiệu - Nà Mu (đang trong thời gian bảo hành) thuộc mặt bằng 30 hộ dân di dân, hiện nay đã bị xuống cấp, rãnh thoát nước bị hư hỏng.
15Sớm giao đất sản xuất cho 30 hộ thuộc diện di dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao ở thôn Phia Chang về Thuôm Kiệu, Nà Mu từ năm 2015 nhưng đến nay chưa được cấp đất sản xuất.