1Sớm rà soát và điều chỉnh bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng, để người dân chủ động trong sản xuất và phát triển rừng, hiện nay có diện tích rừng do nhân dân canh tác từ lâu nhưng trên bản đồ lại quy hoạch là rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ.
2Xem xét lắp đặt hệ thống nước sạch tập trung cho 02 thôn Phiêng Thốc, Lũng Khiêng, Ủy ban nhân dân xã, các trường học và trạm y tế xã Sinh Long, để có nước sinh hoạt.
3Sớm xây trụ sở làm việc cho Công an xã, hiện nay phòng làm việc nhỏ (04 người làm chung một phòng); chỗ ăn nghỉ sinh hoạt phải đi thuê nhà dân.
4Nghiên cứu tổ chức tuyến du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hoá truyền thống dân tộc tại xã Sinh Long và các xã lân cận trong khu vực, nhằm phát huy tiềm năng, khai thác lợi thế tự nhiên, đa dạng sinh học cũng như nét văn hoá dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân xã Sinh Long và các xã trong khu vực.
5Tăng phụ cấp cho người kiêm nhiệm 02 chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn đối với thôn có nhiều hộ dân.
6Xem xét tuyển dụng cán bộ đã theo học hệ cử tuyển hiện nay chưa xin được việc làm theo bằng cấp chuyên môn đào tạo. Hiện nay, xã Sinh Long có một trường hợp học cử tuyển Đại học Giao thông ra trường từ năm 2018 nhưng chưa được bố trí công việc theo quy định.
7Công ty Điện lực Tuyên Quang kiểm tra đường điện lên thôn Phiêng Ten, thôn Trung Phìn làm không theo thiết kế, không đảm bảo an toàn về mùa mưa bão.
8Công ty Điện lực Tuyên Quang kéo điện vào thôn Lũng Khiêng, hiện nay khu Cốc Nụm có 08 hộ, khu Tà Én 20 hộ, khu Nà Tham 16 hộ, khu Vàng Loóng 17 hộ chưa được sử dụng điện.
9Xây dựng trạm và hệ thống thu phát sóng viễn thông tại xã để phục vụ nhân dân cập nhật thông tin và liên lạc.
10Đầu tư kinh phí xây dựng kênh mương từ khu Lũng Mò về thôn Phiêng Ten để phục vụ sản xuất.
11Mở mới các tuyến đường từ thôn Khuổi Phìn sang xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê; từ thôn Bản Lá sang xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang để nhân dân đi lại, giao thương được thuận lợi.
12Sửa chữa tuyến đường từ Yên Hoa vào trung tâm xã hiện nay đường xuống cấp, nhiều chỗ sạt lở không đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.
13Xây dựng phòng học Mầm non thôn Nặm Đường, hiện nay lớp học làm bằng gỗ đã xuống cấp.
14Sớm xây trụ sở làm việc cho công an xã.
15Đầu tư xây dựng nhà công vụ hoặc hỗ trợ kinh phí cho 06 công chức xã ở địa phương khác hiện đang làm việc tại xã.