1Đề nghị xem xét đầu tư đường dây điện 0,4 kV trên địa bàn 02 thôn Nà Mục và Bản Tân. Hiện nay còn 11 hộ dân thuộc thôn Nà Nục chưa có điện; một số nhóm hộ gia đình thôn Bản Tân nhân dân tự kéo đường dây điện song do khoảng cách xa, không đảm bảo an toàn và điện năng phục vụ sinh hoạt, sản xuất.
2Xem xét việc hỗ trợ, đền bù cho 56 hộ dân thôn Nà Pục, xã Đà Vị về đất ở, đất sản xuất, những nhân khẩu trong lúc kiểm kê còn sống khi di chuyển thì đã chết vì vậy không được tính.
3Tỉnh nghiên cứu, xem xét cho tách thôn Nà Đứa và thôn Khuổi Nạn
4Có giải pháp quản lý nguồn lợi thuỷ sản trên vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang; kiểm tra và xử lý nghiêm việc người dân tự ý đánh bắt thủy sản bằng kích điện làm cạn kiệt nguồn thủy sản
5Kéo đường điện đến các khu dân cư thôn Khuổi Tích
6Nâng cấp trạm điện cho thôn Nà Pục để đảm bảo đủ điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân
7Khẩn trương khắc phục đoạn đường bị sạt lở và các điểm sạt lở ta luy dương vùi lấp rãnh đoạn từ khu vực đầu cầu Đà Vị vào thôn Bắc Lè
8Xây dựng hệ thống thoát nước rãnh dọc tại khu 22 hộ dân tái định cư thôn Nà Pục
9Đầu tư xây dựng lại 02 kênh mương Khuổi Ông và Phai Mạ, thôn Nà Pục hiện nay đã bị hư hỏng nặng không có khả năng cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất.
10Đầu tư xây nhà công vụ cho giáo viên và phòng học cho học sinh điểm trường Bản Tâng
11Đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi cho thôn Bản Tâng
12Làm đường bê tông nông thôn cho thôn Khuổi Tích, thôn bản Tâng, thôn Nà Đeo và đường từ thôn Bản Tâng lên xã Hồng Thái
13Đầu tư nâng cấp công trình nước sạch tại thôn Khuổi Tích, qua nhiều năm sử dụng hiện nay công trình đã hư hỏng không đáp ứng được việc cung cấp nước cho nhân dân trong thôn
14Nâng cấp, sửa chữa công trình nước sạch xã Đà Vị để đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho nhân dân, thời gian qua việc cung cấp nước bị gián đoạn liên tục, gây nhiều khó khăn cho nhân dân
15UBND huyện Na Hang xem xét chia 7,5 ha đất đồi đã được san gạt tại khu Thôm Đắc, Ai Cao cho các hộ dân thôn Xá Thị để canh tác