1Cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khó khăn đối với các diện tích đất của lâm trường trả về địa phương, khẩn trương thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đủ điều kiện.
2Đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia cho nhân dân khu Đỉnh Mười thuộc thôn Khuổi Cằn, xã Kiến Thiết; sớm đưa vào sử dụng đường điện thuộc 2 thôn Khau Luông, Khau Làng, xã Kiến Thiết.
3Xem xét, giải quyết về việc xếp lương đối với cán bộ xã đã có bằng Trung cấp lý luận chính trị.
4Tỉnh nghiên cứu có cơ chế, chính sách hỗ trợ tiền học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ.
5Đầu tư trạm phát sóng Viettel để các thôn đều có sóng điện thoại, phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân.
6Đầu tư xây dựng công trình nước sạch cho thôn Nà Vơ.
7Sửa chữa, nâng cấp đường dây điện cho các hộ dân thôn Đồng Khẩn, hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn và không cung cấp đủ điện sinh hoạt cho nhân dân.
8Nâng cấp đường điện cao thế (đoạn qua cầu treo thuộc thôn Bắc Triển) do hiện nay cầu được xây lên cao, đường điện thấp, không đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại.
9Đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia cho các hộ dân thôn Làng Un và 28 hộ dân tại thôn Làng Ắp; 40 hộ di dân ở khu Đỉnh 10, thôn Khuổi Cằn; nhóm hộ dân ở Khuổi Mu.
10Nghiên cứu chuyển đổi một phần diện tích đất rừng phòng hộ tại thôn Làng Un, khu Khuổi Mu sang đất sản xuất để nhân dân có đất sản xuất.
11Sớm đầu tư xây dựng đường điện và nâng cấp đường giao thông vào 02 thôn (Khau Làng, Khau Luông) thuộc xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, để thuận lợi cho người dân đi lại và có điện sinh hoạt và sản xuất. Cử tri phản ánh, hai thôn này 100% là người dân tộc Mông và người dân tộc Nùng. Hiện nay cả 2 thôn đều chưa có điện thắp sáng và chưa có sóng điện thoại, đường giao thông đi lại rất khó khăn
12Đầu tư xây dựng trụ sở và nhà văn hóa mới cho xã.
13Đầu tư xây dựng thêm 04 phòng học tại Trường Mầm non của xã.
14Đầu tư thêm khoảng 500m đường dây điện cho 30 hộ dân thôn Làng Ắp.
15Xây dựng tuyến đường đi Khau Luông, Khau Làng cho nhân dân đi lại thuận lợi.