1Trang cấp thiết bị cho Nhà hiệu bộ và nhóm trẻ 5 tuổi của xã.
2Khắc phục tuyến đường Yên Hoa, Côn Lôn, Sinh Long hiện bị sụt lún và một số đoạn bị sạt lở ta luy do mưa bão.
3Làm nhà công vụ cho cán bộ Trạm Y tế xã Côn Lôn.
4Khẩn trương thực hiện di dời 12 hộ ở Bản Thèo, thôn Trung Mường và Bản Cáu, thôn Nà Ngoãng, hiện đang sinh sống dưới chân núi, có nguy cơ sạt lở cao.
5Công ty Điện lực Tuyên Quang nâng cấp, thay thế một số đường dây điện 0,4 kV hiện đang sử dụng dây trần bằng dây bọc nhựa tại thôn Lũng Vài và thôn 2 để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
6Lắp đặt hộ lan tuyến đường từ ngã ba Sinh Long đến trung tâm xã. Hiện nay một số ta luy âm có nhiều vực sâu, một số đoạn đã sạt lở, rất nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.
7Đầu tư xây dựng kè hai bên suối dọc tuyến từ cánh đồng Nà Nục đến cầu tràn thôn 2 để đảm bảo diện tích canh tác đất nông nghiệp cho nhân dân, hiện nay hai bên bờ suối bị sạt lở nghiêm trọng.
8Xem xét, nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân xã, phường, thị trấn trong thời gian huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ từ 37.000 đồng lên 45.000 đồng theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ.
9Đầu tư xây dựng cầu tràn thôn 3 (đường đi Nà Nục), đảm bảo thuận lợi và an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.
10Khẩn trương xây kè chống sạt lở 2 bên bờ suối cánh đồng xã Côn Lôn để tránh sạt lở đất sản xuất.
11Đầu tư xây kè 2 bờ suối chống sạt lở, để bảo vệ 70 ha diện tích đất lúa.
12Lắp hộ lan ở những khúc đường cua nguy hiểm, có vực sâu trên tuyến đường Côn Lôn - Yên Hoa và tuyến đường Đà Vị - Hồng Thái.
13Mở đường giao thông liên xã, từ xã Côn Lôn lên xã Thượng Nông.