1Xem xét đầu tư quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang, gắn với du lịch và dịch vụ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
2Có cơ chế đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh gắn với phát triển du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
3Có cơ chế đầu tư hoặc thu hút các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến nông sản; xây dựng mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm trên địa bàn các huyện có tiềm năng và lợi thế.
4Đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho lực lượng làm công tác quản lý khai thác đánh bắt thủy sản; kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn cho các hộ nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang. Hiện nay công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, nhất là không có kinh phí thuê phương tiện, mua nhiên liệu xăng, dầu phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát vùng lòng hồ.
5Xem xét hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên hồ thủy điện, gắn du lịch sinh thái và dịch vụ để khai thác tổng hợp mặt nước, cảnh quan - môi trường, phát triển kinh tế và bảo vệ rừng bền vững, tạo điểm nhấn trong phát triển kinh tế tổng hợp gồm: Nông lâm nghiệp, thủy sản - du lịch trải nghiệm - dịch vụ.
6Hằng năm bố trí kinh phí thả các giống cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang, từng bước tạo thành phong trào thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.
7Các cấp có thẩm quyền xem xét bố trí biên chế công chức Văn phòng Đảng ủy cấp xã chuyên trách.
8Mở rộng diện hỗ trợ cho các đối tượng lao động phi nông nghiệp, lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.
9Thay thế cột điện tại 2 nhánh vào khu dân cư tổ dân phố Khuôn Phươn để đảm bảo an toàn cho nhân dân
10Xem xét hỗ trợ cắm thêm đất cho 6 hộ gia đình tại đường ĐT 176, khu mỏ đá số 2 thuộc tổ 13
11Kiểm tra, trả lời bằng văn bản cho hộ gia đình ông Trần Đức Sinh, tổ 14 về việc cùng trên một thửa đất các hộ khác được cấp giấy CNQSD đất, còn gia đình ông không được cấp và Rà soát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân tại tổ 14 (hộ bà Trần Thị Mừng, hộ ông Ma Thế Tân…).
12Giải quyết dứt điểm việc các hộ tự ý đặt cống khu vực Na Lỳ gây ngập úng ruộng của một số hộ dân tổ 14
13Hoàn thiện đường nội khu tại khu tái định cư Ngòi Nẻ
14Nghiên cứu, xem xét diện tích đất đã thu hồi tại tổ 13, nhưng nhà nước không sử dụng hết cấp lại cho nhân dân (hiện nay một số hộ dân đang sử dụng).
15Cấp kinh phí tu sửa, nạo vét tuyến mương Phai Nà, đập chứa nước Phai Nà tổ 14 thị trấn Na Hang