Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang (Chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện việc nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 2C, đầu tư tô toa, vỉa hè đoạn đường từ trường Trung học phổ thông Na Hang đến cầu Nẻ, thị trấn Na Hang) 

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

- Về đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện việc nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 2C: Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng một số vị trí trên tuyến, tạo điều kiện cho việc đẩy nhanh tiến độ thị công; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 12/2023.

- Về đề nghị đầu tư tô toa, vỉa hè đoạn đường từ Trường Trung học phổ thông Na Hang đến cầu Nẻ, thị trấn Na Hang: Việc đầu tư tô toa, vỉa hè đoạn đường nêu trên đã được đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện Na Hang. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đang chỉ đạo, triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.