Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học; quy định mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2022-2023: Đối với các trường trên địa bàn xã tại thành phố Tuyên Quang; các trường trên địa bàn thị trấn thuộc huyện mức đóng học phí 100.000 đồng/tháng tương đối cao. Đề nghị xem xét giảm 50% mức đóng học phí/tháng

TRẢ LỜI:

Về mức học phí năm học 2022-2023 tại Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 03/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh được quy định theo đúng Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; các mức áp dụng là mức sàn (mức thấp nhất quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ). Nếu so sánh mức thu này với các năm học 2021-2022 trước đó thì cao hơn, nhưng đây là quy định pháp luật nên phải thực hiện.

Những học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã được hưởng chế độ miễn học phí, giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Việc đề nghị giảm 50% học phí cho học sinh là có cơ sở thực hiện. Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 06/7/2023. Theo đó, mức học phí của năm học 2022-2023 giữ nguyên như năm học 2021-2022.