1Bổ sung chức danh phó thôn để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chung của thôn.
2Xem xét, sớm hỗ trợ cho 05 công nhân lao động từ phía Nam về địa phương được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
3Xử lý ngay đường dây 35 KV tại đoạn gần nhà ông Bàn Văn Phúc, thôn Minh Lợi, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn (trên đường từ xã Hùng Lợi đến xã Trung Minh) hiện nay đang bị võng xuống, cách mặt đất 3,5m, không đảm bảo an toàn cho Nhân dân.
4Đầu tư xây dựng đường điện thôn Vàng On, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn.
5Tăng cường công tác phối hợp, thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ việc đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn xã để đảm bảo việc thực hiện quy ước, nội quy thôn bản theo quy định.
6Nghiên cứu nâng mức cho vay làm nhà ở có hỗ trợ lãi suất đối với hộ nghèo từ 25 triệu đồng lên 35 triệu đồng/hộ (vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội).
7Có giải pháp cụ thể để chấm dứt tình trạng xả thải ra sông Phó Đáy gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Giấy và gỗ Bình Trung, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, cử tri đã có ý kiến nhiều lần nhưng hiện nay tình trạng này vẫn diễn ra
8Đầu tư hệ thống đường giao thông, đường điện cho nhân dân thôn Vàng On.
9Sớm có ý kiến về việc phân định, điều chỉnh địa giới hành chính giữa thôn Bản Khẻ, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn và thôn Khuổi Hóp, xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa. Cử tri phản ánh, hiện nay một phần đất nhà ở và đất sản xuất của các hộ dân (17/64 hộ) trong thôn thuộc đất do xã Linh Phú quản lý, do vậy rất khó khăn trong việc quản lý hành chính, an ninh trật tự và người dân chưa được cấp quyền sử dụng đất
10Xem xét chuyển đổi một số diện tích đất rừng phòng hộ hiện nay là đất rừng nghèo (chỉ có cây lau, sậy và một số loài cây bụi) và diện tích đã có người dân sinh sống và canh tác ở đó từ năm 1980 đến nay thành đất rừng sản xuất, để các hộ dân sống gần rừng có đất sản xuất
11Sớm đầu tư lắp đặt đường điện lưới quốc gia vào 02 thôn: Tấu Lìn, Khuổi Ma, xã Hùng Lợi để cung cấp điện cho người dân sinh hoạt và sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, 02 thôn trên chưa có điện, đời sống và sinh hoạt còn gặp rất nhiều khó khăn và Đầu tư xây dựng đường điện lưới quốc gia cho thôn Vàng On, xã Trung Minh để người dân có điện sinh hoạt và sản xuất
12Xem xét, giải quyết việc một phần diện tích đất nhân dân xóm Nà Khẻ sinh sống nhưng theo bản đồ địa giới hành chính lại thuộc huyện Chiêm Hóa nên không cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân
13Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Tổng hợp An Bình trên địa bàn xã. Theo phản ảnh của cử tri, hiện nay Công ty đang tổ chức thăm dò khoáng sản lấn chiếm sang đất sản xuất của nhân dân và có hiện tượng mất an ninh trật tự trên địa bàn
14Đầu tư đường dẫn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân thôn Khuổi Bốc.
15Kiểm tra, xem xét việc nguồn nước xả thải của Công ty TNHH giấy và gỗ Bình Trung (thôn Pắc Pạu, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) xả vào sông Phó Đáy đoạn chảy qua địa bàn xã Trung Minh, gây ô nhiễm môi trường.