1Bổ sung chức danh Phó thôn, tổ dân phố để thuận lợi trong quá trình hoạt động tại cơ sở.
2Nâng mức khoán chi cho các thôn, tổ dân phố và phụ cấp của các chức danh trưởng các đoàn thể của thôn, tổ dân phố.
3Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho hộ ông Nguyễn Văn Mầu ở thôn Hồng Hà, xã Nhữ Khê là thương binh đã đề nghị từ năm 2015 đến nay chưa nhận hỗ trợ.
4Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện để học sinh của thôn 10, xã Nhữ Khê được học tập tại phường Đội Cấn vì vị trí đi từ thôn 10, xã Nhữ Khê đến các điểm trường xa hơn so với đến phường Đội Cấn.
5Hỗ trợ kinh phí đo đạc địa chính, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang.
6Xem xét miễn giảm một phần phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ nghèo, cận nghèo.
7Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường khu tái định cư Xuân Bình chạy qua thôn Hồng Hà, Cửa Lần đi xã Đội Bình.
8Chỉ đạo công an huyện kiểm tra, xử lý hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn xã. Cử tri phản ảnh, hiện nay hoạt động này gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn xã.
9Sớm đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp công trình nước sạch tại các thôn Cây Thị, Đồng Cả và thôn 17, hiện các công trình này đã xuống cấp.
10Chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý và có biện pháp quản lý việc khai thác cao lanh trái phép trên địa bàn thôn Thọ Xuân
11Chỉ đạo cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy trình xử lý rác thải tại bãi rác thải nằm trên địa bàn xã, hạn chế thấp nhất việc gây ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực.
12Chỉ đạo kiểm tra hoạt động của Hợp tác xã kinh doanh, khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng Thắng Lợi: Khai thác đá nổ mìn làm nứt nhà dân, gây tiếng ồn, bụi, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân.
13Sớm đầu tư xây dựng cầu qua suối thôn Đồng Giản (cầu ông Thức), hiện nay nhân dân đi lại rất khó khăn. Đặc biệt là các cháu học sinh đi học vào mùa mưu lũ.
14Đầu tư xây dựng đường bê tông và cầu Ngã Hai của thôn Nhữ Khê (nằm trong dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang đã được khảo sát thiết kế từ năm 2002).
15Hỗ trợ cống (loại Φ 100) qua đường đi vào nghĩa trang thôn Đồng Cả để nhân dân thuận tiện đi lại trong mùa mưa lũ.