1Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đẩy nhanh việc di dời Điểm Bưu điện văn hóa xã Hùng Lợi đến khu vực đã được quy hoạch.
2Xem xét chuyển đổi một số diện tích rừng phòng hộ có diện tích nhỏ tại thôn Phan sang rừng sản xuất.
3Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét để có phương án chuyển đổi đất rừng phòng hộ thuộc thôn Tấu Lìn sang rừng sản xuất để tạo điều kiện cho các hộ dân được hỗ trợ và làm nhà theo Đề án xóa nhà tạm, dột nát giai đoạn 2021-2025. Hiện tại các hộ dân tại thôn này trên 90% là hộ nghèo và đang ở nhà tạm, dột nát nhưng do đất ở đang nằm trên rừng phòng hộ nên không được hỗ trợ làm nhà.
4Nhà nước đầu tư xây dựng đường bê tông từ thôn Quân đi vào thôn Toạt (chiều dài khoảng 2 km). Theo phản ánh của cử tri, do không có đường bê tông đi vào thôn nên việc thực hiện các nội dung nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách như: Hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng,.. không thể thực hiện được. Nội dung này cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét, giải quyết.
5Nghiên cứu có chính sách hỗ trợ cho các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo được vay vốn để nhân dân tiếp tục đảm bảo nguồn vốn phát triển sản xuất.
6Tiếp tục hỗ trợ cho nhân dân vay vốn để xây dựng công trình nhà vệ sinh theo nguồn của Ngân hàng Chính sách xã hội (nhiều hộ thuộc địa bàn thôn Phan đã đăng ký nhưng chỉ có 02 hộ được vay vốn).
7Xây dựng đường điện sinh hoạt cho các hộ thuộc khu dân cư trên đường vào Khuổi Dua (khu nhà ông De). Hiện nay, các hộ sử dụng đường điện tự kéo, không đảm bảo an toàn.
8Xem xét, đầu tư lắp đặt công tơ điện đến từng hộ cho 40 hộ dân tộc Mông tại khu dân cư thôn Đồng Trang (năm 2019 đã đầu tư xây dựng đường điện 0,4kV đến trung tâm khu dân cư).
9Xây dựng công trình kè bờ suối đoạn từ đập thủy lợi thôn Coóc đến cửa sông Phó Đáy, đảm bảo ngăn chặn tình trạng sạt lở đất sản xuất của nhân dân, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.
10Xem xét xử lý điều chỉnh việc xây dựng công trình cầu Suối Coóc thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh làm ảnh hưởng đến việc tưới tiêu nước sản xuất nông nghiệp của nhân dân thôn Coóc tại khu Đồng Thia.
11Đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung cho thôn Phan.
12Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi cấp nước cho xứ đồng Nà Lùng và Nà Tang, đảm bảo cấp đủ nước để nhân dân sản xuất nông nghiệp.
13Xem xét, có ý kiến với Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Hùng Lợi là đơn vị khai thác cát sỏi tại lòng sông Phó Đáy trên địa bàn thôn Lè, đảm bảo công khai các thông tin về giấy phép khai thác, phạm vi khai thác... và cam kết không gây ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân.
14Xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đối với những diện tích đất màu đã làm nhà ở lâu năm.
15Tăng cường chỉ đạo, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Hiện nay, có nhiều trường hợp tại thôn Nà Tang lấn chiếm đất rừng phòng hộ để trồng cây ngắn ngày, cây lâm nghiệp.