1Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng nhà bia ghi tên các anh hùng Liệt sỹ tại xã Công Đa.
2Xây dựng trạm biến áp điện cho khu dân cư Tâm My tại thôn Lương Cải (Khu dân cư có trên 30 hộ gia đình hiện nay chưa có điện sử dụng)
3Đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT khu vực ATK nâng cao công tác tuyên truyền cho các hộ vay giải quyết nợ đến hạn; thái độ phục vụ Nhân dân khi đến giao dịch chưa đảm bảo.
4Đầu tư xây dựng trạm biến áp khu dân cư Tâm My (thôn Lương Cải) gồm 33 hộ dân, hiện nay chưa có điện.
5Đầu tư xây dựng, nâng cấp đường điện hạ thế đến khu dân cư Ngòi Muôn, thôn Cả hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
6Đầu tư xây dựng trạm hạ thế tại khu dân cư Ngòi Tâm, thôn Lương Cải, thôn Bẩng, thôn Khuôn Lũy.
7Xây dựng hệ thống thu phát sóng viễn thông tại các khu dân cư Khuôn Bén, Ngòi Tâm.
8Đầu tư xây dựng đập thủy lợi Ngòi Tửu, thôn Làng Đung.
9Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Sơn trả lại diện tích đất Công ty không sử dụng nhiều năm cho xã quản lý, hiện nhân dân thôn Làng Đung, Khuân Bén, Đồng Giang đang trồng cây lâm nghiệp.
10Xem xét chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu hiện nay nhân dân khu dân cư Sâm Sắc, thôn Gành Nà, thôn Bẩng, thôn Lương Cải đang định cư sang đất sản xuất để nhân dân canh tác.
11Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang thực hiện đúng cam kết với người dân khi đầu tư và cam kết bao tiêu gỗ rừng được cấp chứng chỉ FSC cho người dân với giá thu mua cam kết cao hơn giá thị trường 10%. Năm 2017 và 2018 các hộ dân trong nhóm FSC khai thác rừng đã được hưởng theo cam kết nhưng từ năm 2019 đến nay một số hộ dân trong nhóm FSC đã khai thác rừng chưa được hưởng theo cam kết.
12Sớm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Công Đa và xã Lực Hành, để đảm bảo việc giao dịch với nhân dân. Cử tri phản ánh, hiện nay trụ sở làm việc đã xuống cấp nghiêm trọng, mưa dột, thấm nước không đảm bảo chỗ làm việc thực hiện nhiệm vụ và bảo quản lưu trữ hồ sơ, trang thiết bị của xã
13Đầu tư nâng cấp tuyến đường liên xã (đoạn từ xã Đạo Viện đi xã Công Đa ra xã Thái Bình), đặc biệt tuyến đường từ Ủy ban nhân dân xã Đạo Viện đến trung tâm xã Công Đa hiện nay đã xuống cấp người dân và phương tiện đi lại rất khó khăn
14Xem xét, có cơ chế hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách sau khi sáp nhập đối với thôn có địa bàn rộng, điều kiện hoạt động không thuận lợi.
15Đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trụ sở xã hiện tại đã xuống cấp mưa dột, không đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ.