1Tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ hoặc có cơ chế, chính sách phù hợp đối với Trưởng các chi hội đoàn thể công tác ở thôn, tổ dân phố. Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đối tượng này không được hưởng phụ cấp, nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động của các đoàn thể và các công việc của thôn, tổ dân phố. Trong khi đó Chức danh Trưởng Ban Công tác MTTQ lại được hưởng phụ cấp với mức từ 0,65 đến 0,8 mức lương cơ sở.
2Kiến nghị với Bộ, ngành chức năng mở rộng thêm danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT, đặc biệt là bệnh hiểm nghèo như ung thư. Hiện nay, thuốc được cấp theo thẻ BHYT chủ yếu là thuốc chất lượng, hiệu quả không cao, bệnh nhân đi khám đa số được giới thiệu tự mua thuốc.
3Kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn, hiện nay nước còn nhiều tạp chất, nhất là đá vôi, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người dân.
4Thường xuyên kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm tình trạng xả khí thải của nhà máy giấy An Hòa, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
5Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, xử lý dứt điểm việc khai thác cát sỏi ở khu dân cư 8 gần bờ sông, thuyền bè qua lại khai thác rất nhiều, có nhiều thuyền sau khi khai thác cát sỏi xong chở về xuôi, ảnh hưởng nhiều đến môi trường, đời sống nhân dân.
6Chỉ đạo UBND huyện Yên Sơn kiểm tra giải quyết hoạt động của cơ sở đúc ang, chậu cây cảnh tại tổ dân phố 11, thị trấn Tân Bình gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
7Chỉ đạo Điện lực Yên Sơn trả lời về việc tiếp nhận và quản lý đường điện sinh hoạt của nhân dân tổ dân phố 3, thị trấn Tân Bình.
8Chỉ đạo UBND huyện Yên Sơn bàn giao đất của Công ty chè Sông Lô trên thực địa cho thị trấn Tân Bình quản lý.
9Sớm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân thị trấn và xã
10Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý việc khai thác cát sỏi trên dòng sông Lô, hiện nay tình trạng khai thác cát sỏi gây sạt lở đất canh tác, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.