166Xem xét, hỗ trợ thêm đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để làm đường cao tốc trên địa bàn xã.
167Hướng dẫn người dân trình tự, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.
168Khảo sát, xem xét chuyển trạm bơm tại thôn Hòa Bình cho thôn Hòa Mục để đảm bảo nước tưới tiêu cho diện tích trồng cây ăn quả, rau màu vụ 3 của nhân dân.
169Đầu tư xây dựng đồng bộ tuyến đường gốc Gạo đi An Hòa (đoạn qua thôn Hòa Bình) đầy đủ tô toa, rãnh tam giác để đảm bảo mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn cho nhân dân.
170Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường liên xã giữa xã Thái Long và xã An Khang (khoảng 800m) hiện đã hư hỏng, xuống cấp.
171Thiết kế bổ sung các hầm chui tại một số đường dân sinh và các tuyến đường gom 2 bên đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với Cao tốc Hà Nội - Lào Cai (đoạn qua địa bàn xã Thái Long) để thuận tiện cho việc sản xuất, đi lại của nhân dân.
172Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao ngã tư giữa đường Hồ Chí Minh và đường trung tâm xã (đoạn thôn Tân Thành).
173Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn chi trả tiền trông coi, bảo vệ rừng năm 2019 cho các hộ dân thuộc thôn 24 trước là thôn Đồng Xung, xã Phú Lâm.
174Hàng năm, bố trí nguồn kinh phí phù hợp cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh để xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ở một số địa bàn khó khăn.
175Ban hành hướng dẫn thực hiện việc chi “Bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”, theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất việc tăng kinh phí chi thường xuyên hàng năm cho các xã, phường, thị trấn để chi hỗ trợ việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cụ thể đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức ...
176Tỉnh nghiên cứu có chính sách hỗ trợ cho Trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng hoặc nâng mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia hoạt động của thôn, tổ dân phố; nâng mức chi khác cho các đoàn thể thôn, tổ dân phố để động viên khuyến khích các đối tượng tham gia công tác, tạo điều kiện cho hoạt động tại thôn, tổ dân phố có hiệu quả.
177Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khi diễn tập bắn đạn thật phải thông báo cho nhân dân quanh khu vực trường bắn biết, tránh ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
178Có định hướng giải quyết việc làm cho nhân dân tái định cư khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm do nhà nước thu hồi đất.
179Có giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí qua việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới còn thấp.
180Khảo sát, lắp đặt trạm biến áp tại thôn 27 để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.