1

Kịp thời trang cấp thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 4, lớp 8 ngay từ đầu năm học 2023-2024; tiếp tục hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường học, đảm bảo điều kiện đáp ứng triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các tiêu chí trường chuẩn quốc gia cho các trường học trên địa bàn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

2Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu tập thể đường rượu phường Nông Tiến.
3Xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Hoàng Đức Tài, tổ 10.
4Xem xét cấp đất tái định cư làm đường dẫn cầu Tình Húc cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim Phương, tổ 9.
5Khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ khu cầu đường, các hộ quanh khu tập thể cầu đường tổ 10; các hộ tại khu sân kho hợp tác xã nông nghiệp cũ thuộc tổ 6
6Chỉ đạo Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và quản lý đô thị Tuyên Quang thu gom rác thải tất cả các tuyến đường ngõ trên địa bàn phường, hiện nay có một số tuyến ngõ chưa được thu gom vận chuyển rác thải.
7Xem xét, chuyển rừng trồng bằng vốn tự có của hộ gia đình sang rừng trồng sản xuất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, hoặc có cơ chế phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế. Hiện nay, tại xã Đội Cấn và phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang có 170 ha rừng trồng phòng hộ (cây Keo) của 86 hộ gia đình đã đến tuổi khai thác, tuy nhiên thủ tục khai thác còn vướng mắc, nên người dân chưa khai thác được cây trồng
8Đẩy nhanh việc thanh lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu tập thể đường rượu phường Nông Tiến và 9 hộ dân trước khu vực rạp Tháng 8 phường Minh Xuân.
9Các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý việc khai thác cát sỏi, hiện nay tình trạng khai thác cát sỏi gây hậu quả sạt lở đất ở, đất sản xuất ven bờ sông Lô khu vực tổ nhân dân 13, 14, 16, 17, 18 phường Nông Tiến, tổ 33, 34 phường Minh Xuân.
10Tăng cường công tác quản lý thị trường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
11Tăng cường công tác quản lý các đối tượng nghiện và đưa các đối tượng này vào cai nghiện tập trung để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
12Hiện nay, các cột phát sóng của các công ty viễn thông lắp đặt nhiều tại một số hộ dân ngay giữa khu dân cư. Nhân dân lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đề nghị các cấp, ngành liên quan kiểm tra mức độ ảnh hưởng và thông báo cho nhân dân được biết.