Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ khu cầu đường, các hộ quanh khu tập thể cầu đường tổ 10; các hộ tại khu sân kho hợp tác xã nông nghiệp cũ thuộc tổ 6

TRẢ LỜI:

* Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ quanh khu tập thể cầu đường tổ 10, phường Nông Tiến

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, ngày 20/02/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tuyên Quang làm việc với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố để làm rõ nội dung trên. Tại buổi làm việc, đại diện Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố cho biết: Ngày 15/8/2016, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố nhận được hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 11 hộ gia đình, cá nhân tại tổ 18 (nay là tổ 10), phường Nông Tiến do Ủy ban nhân dân phường Nông Tiến chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố (tại Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 10/8/2016). Sau khi kiểm tra, thẩm định hồ sơ, Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai thành phố Tuyên Quang đã xác định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 hộ gia đình, cá nhân với diện tích đất ở theo hạn mức và chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính tới Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang. Sau khi nhận thông báo nộp thuế trước bạ, các hộ đã không nhất trí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất theo hạn mức, không thực hiện nghĩa vụ tài chính và có đơn đề nghị cấp toàn bộ các thửa đất là đất ở.

Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã giao Ủy ban nhân dân phường Nông Tiến phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố làm việc với đại diện 11 hộ gia đình cá nhân tại tổ 18 (nay là tổ 10) phường Nông Tiến, tại buổi làm việc đại diện các hộ gia đình, cá nhân đã xác định không có các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100, Luật Đất đai năm 2013, Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Do vậy, không đủ cơ sở để cấp toàn bộ các thửa đất trên là đất ở như các hộ đã đề nghị.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Nông Tiến tuyên truyền các quy định của pháp luật về đất đai để các hộ hiểu và thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

* Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tại khu sân kho Hợp tác xã nông nghiệp cũ thuộc tổ 6, phường Nông Tiến.

Có 05 hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tại khu sân kho Hợp tác nông nghiệp cũ thuộc tổ 6, phường Nông Tiến. Ngày 23/8/2006, Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố Tuyên Quang) đã ban hành Quyết định số 804/QĐ-UBND về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân. Chi cục Thuế thị xã (nay là Chi cục thuế khu vực thành phố Tuyên Quang - Yên Sơn) đã có thông báo để các hộ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (nộp 50% tiền sử dụng đất), nhưng các hộ không nhất trí nộp tiền. Vì vậy, Ủy ban nhân dân thị xã Tuyên Quang chưa ký và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp nêu trên theo quy định của pháp luật; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.