1

Xem xét giải quyết dứt điểm cho 8 hộ dân của thôn 21 hiện ở trên đất của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản trả lời rõ các hộ phải di chuyển hay được ở lại. Nếu phải di chuyển thì có kế hoạch, nếu không phải di chuyển thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ để ...

2

Xem xét, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cầu qua một số đoạn suối trên địa bàn thôn 28 đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc đi lại của người dân, nhất là trong mùa mưa lũ

3

Kiểm tra và giải quyết dứt điểm việc 02 hộ dân tái định cư tại thôn 8 hiện nay chưa được nhận hỗ trợ hầm bể biogas

4

Kịp thời trang cấp thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 4, lớp 8 ngay từ đầu năm học 2023-2024; tiếp tục hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường học, đảm bảo điều kiện đáp ứng triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các tiêu chí trường chuẩn quốc gia cho các ...

5Tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét thực hiện theo Quyết định số 30/UBND-QĐ ngày 12/01/1994 của UBND tỉnh về việc thu hồi và chuyển giao đất khu dân cư giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang với UBND xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang. Theo quyết định diện tích đất là 14,36 ha nhưng hiện nay mới bàn giao đất khu dân cư và đất nông nghiệp là 7,3 ha, số diện tích đất còn lại là 7,06 ha ...
6Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban di dân tái định cư tỉnh xem xét đầu tư làm đường (tuyến đường thôn 700m); xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước tại các điểm tái định cư Thủy điện Tuyên Quang.
7Uỷ ban nhân dân tỉnh, UBND thành phố xem xét đầu tư, xây dựng tuyến đường từ phường Mỹ Lâm đi thôn 28, xã Kim Phú.
8Xem xét bàn giao một số diện tích đất thu hồi của dự án di dân tái định cư chưa sử dụng đến để bàn giao cho xã quản lý, cho dân sử dụng.
9Nhanh chóng thực hiện việc bàn giao diện tích đất công giữa xã Phú Lâm và Kim Phú. Hiện nay một số diện tích đất 5% của xã Phú Lâm chưa bàn giao về Thôn 24 xã Kim Phú.
10Xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang.
11Rà soát lại việc quy hoạch rừng phòng hộ thôn 24 giáp thôn 25, hiện một số diện tích rừng sản xuất bên trên, rừng phòng hộ bên dưới.
12Tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét thực hiện theo Quyết định số 30/UBND-QĐ ngày 12/01/1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi và chuyển giao đất đai khu dân cư giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang với Ủy ban nhân dân xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang. Theo quyết định diện tích đất là 14,36ha nhưng hiện nay mới ban giao đất khu dân cư và đất nông nghiệp là 7,3ha, số diện tích ...
13Gia hạn thời gian hưởng bảo hiểm y tế đối với người dân tại thôn 28 vì 100% các hộ dân là người dân tộc Cao Lan còn nhiều khó khăn cần được hỗ trợ.
14Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn chi trả tiền trông coi, bảo vệ rừng năm 2019 cho các hộ dân thuộc thôn 24 trước là thôn Đồng Xung, xã Phú Lâm.
15Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khi diễn tập bắn đạn thật phải thông báo cho nhân dân quanh khu vực trường bắn biết, tránh ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.