106Hàng năm, bố trí nguồn kinh phí phù hợp cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh để xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ở một số địa bàn khó khăn.
107Ban hành hướng dẫn thực hiện việc chi “Bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”, theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất việc tăng kinh phí chi thường xuyên hàng năm cho các xã, phường, thị trấn để chi hỗ trợ việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cụ thể đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư, thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.
108Tỉnh nghiên cứu có chính sách hỗ trợ cho Trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng hoặc nâng mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia hoạt động của thôn, tổ dân phố; nâng mức chi khác cho các đoàn thể thôn, tổ dân phố để động viên khuyến khích các đối tượng tham gia công tác, tạo điều kiện cho hoạt động tại thôn, tổ dân phố có hiệu quả.
109Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khi diễn tập bắn đạn thật phải thông báo cho nhân dân quanh khu vực trường bắn biết, tránh ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
110Có định hướng giải quyết việc làm cho nhân dân tái định cư khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm do nhà nước thu hồi đất.
111Có giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí qua việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới còn thấp.
112Khảo sát, lắp đặt trạm biến áp tại thôn 27 để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.
113Nâng cấp đường điện nhánh đi vào các ngõ trong thôn 20, thay thế cột điện bê tông, hiện nay vẫn sử dụng cột tre, không đảm bảo an toàn.
114Kiểm tra và dỡ bỏ cột điện dọc hai bên đường liên thôn 13 không còn sử dụng gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến các phương tiện đi lại.
115Giải quyết các thủ tục cấp giấy CNQSD đất cho các hộ tại thôn 10, 21, 22.
116Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai giữa các hộ dân thôn 21 với Trung đoàn 247 và trường Quân sự tỉnh.
117Nâng cấp, mở rộng đoạn đường từ UBND xã đi ra trường Chính trị tỉnh nay đã chật, hẹp do nhân dân tự ý lấn chiếm lề đường gây mất an toàn giao thông nhất là đối với các cháu học sinh đi học và Nâng cấp, sửa chữa đoạn đường từ UBND xã Kim Phú sang chợ Kim Phú (thôn 12), đoạn đường từ UBND xã đi trường Quân sự tỉnh và Nâng cấp tuyến đường nhánh rẽ từ Quốc lộ 37 vào kho KV2 đi nhà máy chè Sông Lô.
118Xây dựng kè chống sạt lở phía sau Trường Tiểu học Kim Phú.
119Nâng cấp, sửa chữa cống, rãnh thoát nước đoạn khu di dân tái định cư thôn 26.
120Đầu tư nắp đậy hệ thống rãnh thoát nước hai bên đường tại thôn 22 để đảm bảo an toàn giao thông.