1Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và các ngành chức năng thực hiện nghiêm Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi, giao đất và cho thuê đất thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Công ty lâm nghiệp Tân Phong trên địa bàn xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn và các xã: Đức Ninh, Hùng Đức, Thái Sơn, Thái Hòa, Thành Long, huyện Hàm Yên (giai đoạn 1) để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại thôn Bình Ca 2, xã Tứ Quận.
2Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ của nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay, còn nhiều nhân viên vẫn có thái độ không nhiệt tình, khó chịu khi hướng dẫn người dân đến khám chữa bệnh.
3Khẩn trương chi trả nốt kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng khi xây dựng các trạm biến áp TBA1 và TBA0 tại thôn Cây Nhãn.
4Đầu tư xây dựng thêm tuyến đường điện 0,4kV tại thôn Cây Nhãn.
5Đầu tư xây dựng và hỗ trợ thi công các tuyến đường vào khu sản xuất.
6Tỉnh xem xét chi trả cho xã kinh phí hỗ trợ 2 triệu đồng/km đường bê tông giao thông nông thôn giai đoạn 2010-2015 theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy.
7Kiểm tra, đánh giá hiện trạng nhà văn hóa tại thôn 11 để có phương án đầu tư xây dựng đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã.
8Thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để sớm đầu tư xây dựng nghĩa trang cho thôn Lảm Lượng
9Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất rừng sản xuất cho nhân dân trên địa bàn xã.
10Sớm đầu tư nâng cấp 03 tuyến đường trục chính của các thôn: Cầu Trôi - Khe Đảng, Đồng Cầu - Cây Nhãn, Đồng Cầu - Đồng Bài; các tuyến đường liên thôn, đường nội đồng trên địa bàn xã tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, phát triển sản xuất, giao thương phát triển kinh tế.
11Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư hệ thống cấp nước sạch cho trường mầm non Tứ Quận theo “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới. Hiện nguồn nước đang sử dụng không đảm bảo sinh hoạt của nhà trường.
12Công ty Điện lực Tuyên Quang phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn giải quyết dứt điểm việc chi trả đền bù cho các hộ dân sau khi lấy đất để xây dựng cơ sở hạ tầng điện trên địa bàn xã.
13Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý 11 cơ sở chế biến tinh bột sắn trên địa bàn xã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
14Cấp đủ diện tích đất thổ cư cho các hộ tái định cư Thủy điện Tuyên Quang.
15Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thôn Lảm, thôn 11, thôn Đồng Chằm.