1Xem xét, đầu tư xây dựng Bia di tích lịch sử nơi Bác Hồ sống và làm việc (từ ngày 19/12/1948 đến ngày 10/01/1949) tại thôn 5, xã Trung Trực, huyện Yên Sơn (di tích đã được công nhận là di tích cấp tỉnh và nội dung này đã được kiến nghị nhiều lần).
2Kiểm tra làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc chậm chi trả số tiền thưởng và tiền hỗ trợ phục viên đối với ông Lục Xuân Văn, thôn 5 (tham gia phục vụ quân đội đến năm 1985, đã được nhận danh hiệu chiến sỹ vẻ vang).
3Trả lời bằng văn bản cho cử tri biết về việc người tham gia cách mạng nhưng đã bị thất lạc hồ sơ, làm đề nghị công nhận người có công được hay không?
4Khẩn trương giải quyết chế độ chính sách cho gia đình Liệt sỹ Ma Việt Cường, thôn 5.
5Có chế tài xử phạt các đối tượng sử dụng kích điện để kích giun tràn lan, gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
6Trả lời cho cử tri biết trường hợp một số hộ gia đình đã đầu tư làm cầu trước khi có chủ trương hỗ trợ xi măng theo chương trình làm đường vận suất hàng hóa của Nhà nước thì có được hưởng chính sách hay không?
7Đầu tư xây dựng 02 điểm di tích đã được công nhận là di tích cấp tỉnh tại thôn 5 và thôn Khuổi Lếch (xã đã đề nghị 03 năm nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng).
8Khẩn trương giải quyết chế độ bảo hiểm một lần đối với ông Đào Xuân Lư, cán bộ nghỉ hưu (ông đã làm hồ sơ từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng).
9Nghiên cứu, xém xét trả lời bằng văn bản cho ông Đào Ngọc Thùy về việc ông được phân công làm chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã Trung Trực từ tháng 3/2000, đến tháng 9/2019 được nhận quyết định nghỉ việc theo quy định. Nhưng sau khi nghỉ việc cơ quan bảo hiểm chốt bảo hiểm xã hội chỉ được chi trả từ tháng 9/2012 và việc ông tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự 4 năm, được nhà nước cho hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Chính phủ, nay muốn trả lại để được cộng nối vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội có được không? Thủ tục như thế nào?
10Các phòng chuyên môn của huyện hướng dẫn người dân cụ thể về thủ tục, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
11Khẩn trương lắp đặt tuyến kênh mương trên địa bàn thôn 4 để đảm bảo nước tưới tiêu cho vụ đông xuân.
12Xem xét, đầu tư đường điện vào thôn 4 cho các hộ nghèo.
13Cấp có thẩm quyền xem xét dựng Bia di tích lịch sử nơi Bác Hồ ở và làm việc tại Lũng Trò, thôn Đồng Hon, xã Trung Trực, huyện Yên Sơn.
14UBND huyện Yên Sơn chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng chính phủ “Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc” Cho ông Nguyễn Xuân Chinh, sinh năm 1959, trú tại thôn Đồng Quảng, xã Trung Trực, huyện Yên Sơn.
15Khẩn trương sửa chữa ngay tuyến đường đi vào thôn Khuổi Lếch, hiện tuyến đường khoảng 3km xuống cấp nghiêm trọng, nhân dân đi lại rất khó khăn.