1Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; trong thời gian qua thực hiện rất chậm.
2Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện 0,4kV cấp điện cho thôn 6 và thôn 12.
3Đầu tư xây dựng tuyến mương chung nối 2 xã Tân Long - Tân Tiến để phục vụ sản xuất.
4Xem xét, hướng dẫn việc thực hiện chế độ cho đồng chí Bí thư Đảng ủy xã (hoặc Phó Bí thư Đảng ủy xã kiêm nhiệm) theo Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
5Cấp có thẩm quyền trả lời rõ về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức đang công tác tại trạm y tế xã thuộc khu vực 135 theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ còn được tiếp tục thực hiện không?
6Xem xét chất lượng máy phát cỏ nhân dân được hỗ trợ theo chương trình 135 hiện nay không sử dụng được (có máy chỉ sử dụng được 01 lần là hỏng).
7Xem xét lại các tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, hiện chưa hợp lý (thực tế có nhiều hộ đạt điểm thấp, 60 điểm đã được công nhận gia đình văn hóa).
8Xem xét, điều chỉnh lại phiếu chấm điểm rà soát hộ nghèo, cận nghèo chưa phù hợp với thực tiễn để đảm bảo quyền lợi công bằng cho nhân dân.
9Hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế khám chữa bệnh cho các đối tượng là cựu thanh niên xung phong.
10Khẩn trương xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho ông Nguyễn Văn Thành, thôn Cường Đạt. Gia đình ông làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận từ tháng 9/2017 đến nay vẫn chưa được cấp.
11Giải quyết dứt điểm việc đổi đất giữa thôn 13 với gia đình ông Trần Văn Định và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thôn 13 và gia đình ông Định theo đúng quy định của pháp luật.
12Xem xét lại diện tích bề mặt đường giao thông nông thôn khi xây dựng (có những khu vực đường chỉ rộng từ 2,5-3m, nếu làm 3,5m không phù hợp).
13Xem xét, rút ngắn việc gia hạn thời gian khai thác cát sỏi cho các công ty khai thác tại xã Tân Long (hiện việc khai thác gây sạt lở đất, làm ảnh hưởng tới khu di tích Hồng Lương, Soi Sính).
14Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thống nhất thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục làm các loại hồ sơ cho nhân dân được biết.
15Sớm thực hiện các chính sách theo Đề án di dân tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang, rà soát, cấp bổ sung diện tích đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư; xây dựng tường rào nhà văn hóa…