1Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thủy điện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang để phục vụ đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân trong vùng
2Đầu tư nâng cấp, tu sửa tuyến đường ĐT 188 đi qua xã Phúc Ninh, Lực Hành, Quý Quân của huyện Yên Sơn đã bị hư hỏng nặng và hệ thống cầu, cống thoát nước qua suối quá nhỏ, khi mưa lũ nước không kịp thoát làm cho nhân dân đi lại rất khó khăn, nguy hiểm.
3Ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các phương tiện vượt quá tải trọng tham gia giao thông trên tuyến đường ĐT188.
4Đẩy nhanh tiến độ xây dựng thủy điện Yên Sơn; kịp thời thông tin về tiến độ xây dựng công trình, quy hoạch cos nước để nhân dân biết.
5Cấp cây keo giống theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021 đủ số lượng, đúng khung thời vụ, đảm bảo chất lượng. Cử tri phản ánh hiện nay một số hộ dân vẫn chưa nhận được giống cây trồng; một phần giống đã cung ứng không bảo đảm chất lượng.
6Sớm đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã và trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Qúy Quân, để có nơi giao dịch phục vụ nhân dân
7Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thủy điện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, để phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân trong vùng
8Tỉnh kiến nghị với Trung ương mở rộng thêm danh mục thuốc điều trị thuộc phạm vi thanh toán của BHYT, hiện nay bệnh nhân có thẻ BHYT đi khám vẫn phải tự mua nhiều loại thuốc.
9Có cơ chế hỗ trợ kinh phí để sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng của xã.
10Sớm đầu tư tuyến đường từ cổng thủy điện Yên Sơn lên đến Bến Trạm xã Kiến Thiết để nhân dân đi lại cho thuận tiện, khi nước công trình thủy điện dâng đường bị ngập không có đường đi lại, nhân dân phải đi qua đường đất rất khó khăn.
11Cấp có thẩm quyền xem xét tu sửa tuyến đường xã Quý Quân, hiện nay nhiều đoạn đã hư hỏng xuống cấp trầm trọng rất khó khăn và nguy hiểm cho việc đi lại của nhân dân.
12Tiếp tục có chính sách hỗ trợ xi măng để làm đường vào khu sản xuất.
13Chỉ đạo ngành điện xem xét lắp thêm một trạm biến áp tại thôn 1 và kéo điện vào khu Khuôn Lầng và Khu Soi thôn 8, xã Quý Quân.
14Khẩn trương chi hỗ trợ lãi suất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn theo Nghị quyết 10, nghị quyết 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh (theo quy định 06 tháng chi 1 lần nhưng từ tháng 6/2017 đến nay đã tròn 1 năm nhân dân chưa được hỗ trợ lãi suất).
15Xem xét, đầu tư làm đường 3 thôn khu Cánh Vần (thôn 5, thôn 6, thôn 7) để nhân dân đi lại thuận tiện hơn.