1Chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập kế hoạch và đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐT.188 đoạn từ thôn Lục Mùn đi xã Lực Hành (chiều dài khoảng 2km).
2Có phương án hỗ trợ kinh phí làm giếng khoan cho 86 hộ dân thôn Quang Thắng (tại khu vực hạ lưu sông Lô) chịu ảnh hưởng của công trình Nhà máy thủy điện sông Lô 8B để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt trong mùa khô.
3xem xét, sớm chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả trên địa bàn xã sang trồng cây hằng năm khác (đã thực hiện rà soát, thống kê diện tích đất để đề nghị chuyển mục đích sử dụng).
4Đầu tư xây dựng thêm 03 phòng học và 03 bếp nấu ăn tại các điểm trường Mầm non; 01 công trình nước sạch tại điểm trường thôn Cầu Giát.
5Kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm việc các tầu thuyền khai thác cát sỏi trên sông Lô, đoạn qua xã Phúc Ninh, làm rò rỉ dầu mỡ gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản của Nhân dân.
6Nâng cấp đường dây điện xương cá tại thôn Cô Ba, để đảm bảo việc cung cấp điện sản xuất và sinh hoạt cho Nhân dân.
7Xây dựng thêm 01 trạm biến áp tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Phúc Ninh, Chiêu Yên và 01 trạm biến áp tại thôn An Lạc, để đảm bảo cung cấp điện sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.
8Kiểm tra và có biện pháp giải quyết việc một số vị trí cột và đường dây điện tại thôn Khuôn Thống và thôn Ao Dăm, dây điện bị võng xuống thấp, không đảm bảo an toàn cho người dân.
9Tỉnh tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách mới phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhằm hỗ trợ, khuyến khích việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao như cây chè, cây cam sành, cây bưởi, cây lâm nghiệp chất lượng cao...; có chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; hỗ trợ xây dựng các nhà máy chế biến tại các khu vực có lợi thế lớn như huyện Hàm Yên, Yên Sơn.
10Xem xét, giải quyết về việc xếp lương đối với cán bộ xã đã có bằng Trung cấp lý luận chính trị.
11Tỉnh nghiên cứu có cơ chế, chính sách hỗ trợ tiền học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ.
12Kiểm tra xử lý tuyến đường điện trung thế đi qua thôn Cầu Giáp, hiện nay đường dây kéo qua hộ gia đình ông Đỗ Văn Chúc, không đảm bảo an toàn.
13Đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng thêm trạm biến áp tại thôn Yên Ninh, Khuôn Thống, An Lạc, hiện nay điện rất yếu điện không đảm bảo phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
14Ngành chức năng khẩn trương thu gom vận chuyển bao bì thuốc bảo vệ thực vật, hiện nay các thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng đầy tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường.
15Đầu tư xây dựng hồ chứa nước cho 1,3 ha cánh đồng cây ăn quả tại thôn Yên Sở, xã Phúc Ninh.