1Kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm việc các tầu thuyền khai thác cát sỏi trên sông Lô, đoạn qua xã Phúc Ninh, làm rò rỉ dầu mỡ gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản của Nhân dân.
2Nâng cấp đường dây điện xương cá tại thôn Cô Ba, để đảm bảo việc cung cấp điện sản xuất và sinh hoạt cho Nhân dân.
3Xây dựng thêm 01 trạm biến áp tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Phúc Ninh, Chiêu Yên và 01 trạm biến áp tại thôn An Lạc, để đảm bảo cung cấp điện sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.
4Kiểm tra và có biện pháp giải quyết việc một số vị trí cột và đường dây điện tại thôn Khuôn Thống và thôn Ao Dăm, dây điện bị võng xuống thấp, không đảm bảo an toàn cho người dân.
5Tỉnh tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách mới phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhằm hỗ trợ, khuyến khích việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao như cây chè, cây cam sành, cây bưởi, cây lâm nghiệp chất lượng cao...; có chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; hỗ trợ xây dựng các nhà máy chế biến tại các khu vực có lợi thế lớn như huyện Hàm Yên, Yên Sơn.
6Xem xét, giải quyết về việc xếp lương đối với cán bộ xã đã có bằng Trung cấp lý luận chính trị.
7Tỉnh nghiên cứu có cơ chế, chính sách hỗ trợ tiền học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ.
8Kiểm tra xử lý tuyến đường điện trung thế đi qua thôn Cầu Giáp, hiện nay đường dây kéo qua hộ gia đình ông Đỗ Văn Chúc, không đảm bảo an toàn.
9Đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng thêm trạm biến áp tại thôn Yên Ninh, Khuôn Thống, An Lạc, hiện nay điện rất yếu điện không đảm bảo phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
10Ngành chức năng khẩn trương thu gom vận chuyển bao bì thuốc bảo vệ thực vật, hiện nay các thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng đầy tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường.
11Đầu tư xây dựng hồ chứa nước cho 1,3 ha cánh đồng cây ăn quả tại thôn Yên Sở, xã Phúc Ninh.
12Tỉnh cấp nốt số tiền 2 triệu/km cho Ban Quản lý xây dựng đường bê tông nông thôn, hiện nay còn 1500m chưa được cấp.
13Nâng cấp tuyến đường ĐT 188 từ xã Phúc Ninh đi xã Lực Hành, hiện nay xuống cấp trầm trọng rất khó khăn cho việc đi lại của nhân dân.
14Xem xét thu hồi nốt phần diện tích đất còn lại do ảnh hưởng xây dựng thủy điện, mực nước dâng lên gây ngập úng nhân dân không canh tác được.
15Xem xét hỗ trợ kinh phí đo đạc cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân, hiện nay kinh phí đo đạc rất cao, đời sống nhân dân khó khăn không có đủ kinh phí đo đạc.